Ostatnia aktualizacja: 23.02.2023

Według obserwacji i badań Leanpassion, aż 90% liderów improwizuje w pracy. Nie jest to jednak ich wina, gdyż zazwyczaj nikt z organizacji nie zapewnia im warunków do rozwoju odpowiednich kompetencji przydatnych do pełnienia ich roli. Zarządzamy głównie przez „trzymanie kciuków”.

Tymczasem przywództwo jest bardzo proste i nie chodzi o to, żeby je przeintelektualizować, by czytać wszystkie mądre rzeczy, których potem nikt nie umie zastosować. W Leanpassion wierzymy w fundamentalne, proste rzeczy – jeśli masz wiarę, determinację i pokorę, to będziesz osiągać wyznaczone cele.

Świadomy lider nie improwizuje w pracy

Nie jest to jednak wcale łatwe zadanie. Dzisiejsi liderzy zespołów czy kierownicy, z powodów wymienionych wyżej, najczęściej są nieprzygotowani do zarządzania projektami czy zespołem i, jak wspomniano wyżej, w większości przypadków, kiedy zostają pozostawieni sami sobie, po prostu improwizują na swoich stanowiskach. Zjawisko to opisaliśmy w Leanpassion jako czwarta patologia biznesowa. Co istotne, zbyt wysokie EGO menedżerów nie pozwala im przyznać się do tego, że czegoś nie potrafią lub nie wiedzą. Niestety większość firm daje na to przyzwolenie.

Co należy zrobić, by sposób zachowania menedżerów liniowych na co dzień był przewidywalny, standardowy oraz wspierający realizację misji, wizji, wartości i celów strategicznych? Rozwiązaniem powyższego problemu jest poprawne zrozumienie i wprowadzenie w życie organizacji jednego modelu przywództwa.

Jeden model przywództwa

Firmy często zapominają, że ich rozwój zależy od posiadania nie tylko odpowiedniego poziomu zarządzania, ale również wysokiej klasy przywództwa. W końcu przywództwo to prowadzenie firmy w przyszłość, a zarządzanie to zajmowanie się nią na co dzień.

By skutecznie zwiększać efektywność organizacji, potrzebujemy liderów, którzy skupiają swoje działania na dwóch rzeczach:

1 . regularnym rozwiązywaniu problemów pracowników, oraz

2 . budowaniu zaangażowania pracowników.

Jeśli jednak chcemy zapewnić odpowiednie warunki, w których wszyscy mają wspólne cele, każdy zna swoją rolę w realizacji strategii firmy, nikt nie musi się niczego domyślać, a pracownicy są zaangażowani we wspólne wygrywanie każdego dnia, potrzebujemy jednego modelu przywództwa.

Jak wybrać najlepszą opcję?

W Leanpassion wierzymy, że dzięki lean każdy lider ma szansę na stworzenie ram do odpowiedniego zarządzania w organizacji. Wielu liderów zdaje sobie sprawę, że aby stać się doskonałym przywódcą, potrzebują do tego odpowiednich narzędzi. Poszukują informacji i wiedzy, w jaki sposób rozwiązywać bieżące problemy swojego zespołu, organizować i prowadzić odprawy pracownicze, czy stworzyć system zarządzania wynikami, jednym słowem być skutecznym liderem stosującym jeden model przywództwa.

Jeśli jesteś liderem poszukującym źródeł wiedzy masz do wyboru kilka opcji:

Samokształcenie

Możesz dokształcać się sam. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele książek, publikacji, czy nagrań wideo, które możesz wykorzystać do pogłębienia swojej wiedzy. Musisz mieć jednak dużo czasu, jeśli chcesz zapoznać się z wiedzą zawartą chociaż w części z nich. W tej opcji potrzeba naprawdę dużo silnej woli, aby zachować systematyczność. Wyzwanie stanowi również kwestia doboru materiałów – musisz wiedzieć, w jakim kierunku masz podążać, chcesz przecież zgłębić temat jak być skutecznym przywódcą. Bardzo często mnogość dostępnych materiałów utrudnia selekcję, które z nich będą rzeczywiście przydatne. Ta kwestia może powodować stres i uczucie zagubienia.

Warsztaty tematyczne

Kolejną opcją jest decyzja o skorzystaniu z warsztatów tematycznych. Tutaj motywacja wzrasta, masz poczucie, że idziesz w dobrym kierunku, a mentor pomaga Ci przejść przez poszczególne zagadnienia. Wiedza jest bardziej usystematyzowana i czujesz się bardziej komfortowo, niż gdy szukałeś materiałów do rozwoju samodzielnie.

Kompleksowe programy rozwojowe

Programy rozwojowe oferowane przez firmy konsultingowe stanowią bardzo dobrą opcję. Nie martwisz się, jakie materiały i zakres merytoryczny masz wybrać, ani nie szkolisz się punktowo z wybranych zagadnień. Zakres programu rozwojowego zbudowany jest tak, że od początku do końca mentor prowadzi Cię przez zagadnienia, rozwijając i pogłębiając Twoją wiedzę, zdobywasz praktyczne umiejętności i co najważniejsze, robisz to systematycznie. Programy rozwojowe są opcją wymagającą od Ciebie zaangażowania i systematyczności, ale efektem końcowym jest praktyczna wiedza, którą będziesz stosować w swojej codziennej pracy. W Leanpassion takim certyfikowanym programem rozwojowym jest Lean Leadership.