Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023

Firmę buduje się na liderach, począwszy od członków zarządu, menedżerów, dyrektorów, kierowników i bez zostawiania samym sobie liderów najniższego szczebla. Taki lider swoją postawą pasuje do firmy, bo wie, że podjął decyzję, że chce być liderem. Rozumie swoją odpowiedzialność w kontekście dowożenia wyników oraz w kontekście zatroszczenia się o ludzi. Chodzi o zajęcie się zespołem, pomocy im w odnalezieniu się w firmie, doceniania ich i spowodowania, że każdy z członków zespołu również rozumie swoją rolę w kontekście firmy. Należy zadbać o to, aby lider posiadał umiejętności, które pozwalają mu i dowozić, i budować zdolność do adaptacji, i podłączać ludzi do zespołu. Trzeba pozwolić liderom działać, brać odpowiedzialność i popełniać błędy.

W Artykule:

 • Wyraziste organizacje opierają się na silnych liderach: wyznaczających kierunek, stawiających jasne cele, utożsamiających się z organizacją, jej misją, wizją i wartościami.
 • Liderzy tworzą zespoły, podłączają pracowników do kontekstu biznesowego, sprawiają, że ludziom chce się „chcieć”.
 • Ludzie chcą współdecydować, być częścią czegoś większego. W pracy chcą być wysłuchani, zrozumiani, doceniani. Chcą mieć szefa, na którego mogą liczyć w każdej sytuacji.
 • Jeśli lider umożliwi pracownikom rozwój, da im ramy i zezwoli na samodzielność, ludzie będą zaangażowani, zmotywowani i efektywni. Chętnie poświęcą swój czas i włożą serce w wykonywaną pracę.
 • Lider kreuje kulturę organizacyjną. Zachęca do eksperymentów, daje przestrzeń do popełniania błędów. Czasem wygrywa, kiedy indziej wyciąga wnioski i uczy się. Rolą lidera jest dobór właściwych ludzi do zespołu.
 • Budowanie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy są zaangażowani w firmę i jej doskonalenie wymaga bardzo silnego przywództwa, dlatego tak ważne jest przygotowanie menedżerów do pełnienia swojej roli. Przywództwo tworzy bezpieczne środowisko pracy, a świadome przywództwo sprawia, że jako menedżer nie boisz się zarządzać.
 • Zaangażowanie ludzi emocjonalnie, sprawienie, że świadomie przynależą i widzą sens swojej pracy, jest relacją długotrwałą, na której można budować organizację wyrazistą, o ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji, mającą widoczną przewagę konkurencyjną na rynku i klienta, i pracownika.

Spis treści:

 1. Świat potrzebuje silnych liderów
 2. Siła tkwi w zespole
 3. Ludzie odchodzą od lidera
 4. Wiara w ludzi
 5. Cechy współczesnego lidera
 6. Być liderem
 7. Selekcja w zespole
 8. Zaangażowanie: pieniądze czy emocje?

Zobacz też: Jaka jest rola przywództwa w biznesie oraz cechy dzisiejszych liderów

Świat potrzebuje silnych liderów

Czy lider, który woła: „Za mną” ma szansę porwać zespół do działania, sprawić, żeby ludzie byli efektywni i jednocześnie zaangażowani? W czym tkwi siła lidera?

Wyraziste organizacje potrzebują wyrazistych liderów: zdecydowanie wyznaczających kierunek, stawiających jasne cele, utożsamiających się z organizacją, jej misją, wizją i wartościami. Silny lider opiera się na faktach, nie na opiniach. Weryfikuje wszystkie hipotezy w Gemba, tam, gdzie pracuje jego zespół. Jest zawsze dostępny dla swoich ludzi – buduje poczucie przynależności i do zespołu, i do firmy. Szanuje ludzi i otwarcie się komunikuje. Daje przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników. Zachęca zespół do tego, aby otwarcie mówić o problemach oraz wspiera w ich rozwiązywaniu. Jest zaangażowany w rozwój pracowników. Zna cele emocjonalne, jakimi kierują się jego ludzie. Daje im poczucie bezpieczeństwa i docenienia.

Silny lider, którego potrzebuje dzisiaj świat to osoba, która jest autentyczna i pociągająca za sobą innych. Kieruje się empatią i nie boi się selekcji. Tworzy zespół, w którym każdy zna swoją rolę, zna rolę zespołu w całej organizacji, w którym każdy każdego dnia świadomie realizuje kontekst biznesowy bo wybrał, że chce być w tym zespole i w tej konkretnej firmie. Przyszłość należy do liderów i do zespołów. Ludzie zostają lub odchodzą z firmy właśnie z powodu lidera.

Siła tkwi w zespole

Lider potocznie kojarzy się z silnym przywództwem, ale w czym ma tkwić ta siła? Między innymi w tym, że lider wyznacza kierunek i cele, a następnie mobilizuje ludzi do tego, żeby te cele osiągać. Mówiąc wprost, osiąganie celów, dowożenie wyników jest tym, za co menedżer jest rozliczany. Nie ma tu żadnych wymówek. Co się dzieje, gdy lider chce, robi wszystko aby te cele osiągać, a zespół mówi albo że się nie da, albo że warunki w danym okresie były specyficzne, albo ludzie po prostu nie mają motywacji i ochoty aby podążać za swoim liderem?

Siła lidera w obecnych warunkach to jego zespół. Lider czerpie radość z dawania radości innym. Sukcesy zespołu są największym sukcesem lidera. Silny lider, jak mówi Radek Drzewiecki, założyciel Leanpassion, to lider, który skutecznie zarządza i przewodzi świadomie. Wyraziste organizacje opierają się właśnie na liderach. To oni tworzą zespoły, podłączają pracowników do kontekstu biznesowego, sprawiają, że ludziom chce się „chcieć”.

Ludzie odchodzą od lidera

Ludzie chcą przynależeć. Chcą mieć wpływ. Chcą współdecydować. Chcą być częścią czegoś większego. W pracy chcą być wysłuchani, zrozumiani, doceniani. Chcą mieć szefa, na którego mogą liczyć w każdej sytuacji. Nie benefity, ale postawa i podejście lidera mają największe znaczenie w budowaniu wyrazistych organizacji. Dlatego każdy menedżer powinien rozumieć zarówno perspektywę ludzi, jak i swoją perspektywę. Niczego nie osiągnie bez budowania więzi, partnerskich relacji, bez umiejętności dzielenia się odpowiedzialnością, a nawet stresem.

Jeśli lider chce zrobić wszystko sam, nie umie się przyznać, że czegoś nie wie, zarządza poprzez stawianie celów i kontrolę ich wykonania w systemie nakazowo-rozdzielczym, to tym samym ogranicza swoich ludzi, nie rozwija ich, a nawet swoją postawą zniechęca i powoduje, że ludzie odchodzą. To jest fakt – ludzie odchodzą od lidera. Jeśli ludzie nie są podłączeni do zespołu, tym bardziej nie będą podłączeni do firmy.

Wiara w ludzi

Lider, jako bezpośredni przełożony pracowników, kształtuje najcenniejszy kapitał jaki posiada organizacja – ludzi. Wiara w ludzi powinna być jedną z podstawowych cech lidera. Jeśli lider umożliwi ludziom rozwój, da im ramy i zezwoli na samodzielność, ludzie będą zaangażowani, zmotywowani i efektywni. Jeśli ludzie mają do czynienia z odpowiedzialnym przywódcą, chętnie poświęcają swój czas i wkładają serce w wykonywaną pracę.

Realia, w jakich przyszło nam funkcjonować, pokłosie pandemii, rozwijający się globalny kryzys gospodarczy, zmiana podejścia pracowników w kwestii wyboru pracodawcy, to wszystko wymusza na zmiany na organizacjach. Dzisiaj potrzebne jest wysokiej klasy przywództwo, przywództwo empatyczne, czyli jak mówi Radek Drzewiecki, paradoksalne połączenie empatii i zdolności do adaptacji.

Cechy współczesnego lidera

Każdy lider zespołu ma szansę na stworzenie ram do odpowiedniego zarządzania, do budowania takiego środowiska pracy, w którym ludzie będą osiągać cele, będą efektywni, a jednocześnie zmotywowani i zaangażowani. Dlatego lider musi być świadomy swoich słabych i mocnych stron. Samoświadomość jest  fundamentem do rozwoju innych kompetencji, a w związku z tym powinien cały czas się rozwijać i uczyć w sposób efektywny.

Lider kreuje kulturę organizacyjną. Zachęca do eksperymentów, daje przestrzeń do popełniania błędów. Czasem wygrywa, kiedy indziej wyciąga wnioski i uczy się. Lider musi umieć wejść między ludzi i budować z nimi relacje. Musi rozumieć perspektywę pracowników i ich cele emocjonalne. Zrozumienie indywidualnej sytuacji każdego członka zespołu jest bardzo ważne. To daje pracownikom komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Rozmowa, zadawanie pytań, wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników, prawdziwe zainteresowanie są niezwykle istotne w codziennej pracy zespołu.

Bycie z pracownikami na co dzień, obserwowanie ich, weryfikacja opinii, sprawne rozwiązywanie problemów to kolejna istotna umiejętność współczesnego lidera. Świat tak szybko się zmienia, że lider powinien chcieć być liderem tej zmiany i angażować w to swój zespół. Lider zespołu jest autorytetem i inspiracją dla swoich ludzi. Cechuje go skromność, a nawet pokora – cechy najlepszych liderów. Lider myśli przede wszystkim o swoim zespole, ma wiele ról – raz będzie to przywódca, innym razem organizator, przewodnik czy wzór do naśladowania.

Być liderem

Wszystko bierze się z gotowości i chęci: aby być liderem trzeba chcieć nim być. Mówią, że odwaga i wytrwałość czynią człowieka liderem w każdych okolicznościach, a osoby obdarzone tymi cechami to urodzeni przywódcy. Natomiast paradoks 4% pokazuje, że tylko w 4% przypadków utalentowany, zaangażowany pracownik spotyka się z utalentowanym , urodzonym liderem. W 64% przypadków pracownik, który przychodzi do pracy, bo musi, spotyka się z liderem, który zarządza przez „trzymanie kciuków” licząc na to, że zaangażowanie i efektywność pojawią się same.

Budowanie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy są zaangażowani w firmę i jej doskonalenie wymaga bardzo silnego przywództwa, dlatego tak ważne jest przygotowanie menedżerów do pełnienia swojej roli. Przywództwo tworzy bezpieczne środowisko pracy, a świadome przywództwo sprawia, że jako menedżer nie boisz się zarządzać. Przywództwo tworzy ramy do zarządzania, a Ty dodatkowo dajesz swoim ludziom ramy, gdzie trzeba i wolność, gdzie trzeba.

Selekcja w zespole

Zespół jest nieprzeciętny, kiedy lider potrafi otoczyć się ludźmi, którzy wierzą w to samo, co on. Jeśli organizacja ma wyznaczony kierunek, misję, wizję, wartości – ludzie dobierani do zespołu powinni również je rozumieć i wierzyć w nie. Lider nigdy nie powinien ukrywać, jakie wartości ma organizacja, w co wierzy, do czego dąży, co chce osiągnąć, gdyż tylko wtedy ludzie świadomie podejmą decyzję, że ta firma jest miejscem, którego szukali i ten zespół jest zespołem, w którym chcą być.

Obecnie przeżywamy kryzys zaangażowania w organizacjach. Ale ludzie naprawdę są zaangażowani z natury. Zdecydowana większość ludzi chce i ma dobre intencje. Rolą lidera jest dobór właściwych ludzi do zespołu. To lider otwarcie mówi jaki jest sens istnienia firmy, do czego dąży, jakie są zasady współpracy. Aby ludzie tworzyli autentycznie dobry zespół muszą utożsamiać się z firmą, do której przychodzą, z jej kontekstem biznesowym, z wartościami. Dzięki temu będą częścią firmy i będą rozumieć, jak ich codzienna praca przekłada się na sukces firmy.

Zaangażowanie: pieniądze czy emocje?

Są dwa rodzaje zaangażowania pracownik-pracodawca. Pierwszy, najczęstszy, to zaangażowanie transakcyjne. Pracuję dla ciebie, bo mi płacisz, bo mam benefity, bo mi się opłaca. Drugi rodzaj zaangażowania to zaangażowanie emocjonalne. Ludzie przynależą do większej całości, którą jest zespół i organizacja. Mają wpływ i odpowiedzialność, mogą sami decydować, w jaki sposób chcą realizować cele. Mogą się rozwijać. Budowanie zaangażowania emocjonalnego jest niezwykle ważne – to jest empatyczne przywództwo – dawanie ludziom możliwości wyboru, czy chcą wchodzić w takie ramy, jakie przedstawił im lider, czy nie.

Zaangażowanie transakcyjne jest ważne, ale samo w sobie – bez zaangażowania emocjonalnego – jest elementem niezwykle kruchym. Natomiast umiejętność zaangażowania ludzi emocjonalnie, sprawienie, że świadomie przynależą i widzą sens swojej pracy, jest relacją długotrwałą, na której można budować organizację wyrazistą, o ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji, mającą widoczną przewagę konkurencyjną na rynku walki zarówno o klienta, jak i o pracownika.

Firmę buduje się na liderach, począwszy od członków zarządu, menedżerów, dyrektorów, kierowników i bez zostawiania samym sobie liderów najniższego szczebla. Taki lider swoją postawą pasuje do firmy, bo wie, że podjął decyzję, że chce być liderem. Rozumie swoją odpowiedzialność w kontekście dowożenia wyników w firmie oraz w kontekście zatroszczenia się o ludzi. Chodzi o zajęcie się zespołem, pomocy im w odnalezieniu się w firmie, doceniania ich i spowodowania, że każdy z członków zespołu również rozumie swoją rolę w kontekście firmy. Należy więc zadbać o to, żeby ten lider posiadał umiejętności, które pozwalają mu i dowozić, i budować zdolność do adaptacji, i podłączać tych ludzi do zespołu. Trzeba pozwalać liderom po prostu działać, brać odpowiedzialność i popełniać błędy.

Radek Drzewiecki, CEO Leanpassion, autor książki STRATEGIA LEAN. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, w dobie przewlekłego kryzysu gospodarczego liczy się klasa przywództwa. Pracownicy świadomie wybierają pracodawcę, a lider, bezpośredni przełożony pracowników, jego postawa i autorytet mają ogromny wpływ na to, jak ludzie czują się w pracy, czy są efektywni, zmotywowani i zaangażowani. Czasy samotnych liderów odeszły do lamusa. Dziś już wszyscy rozumieją, że nie nakaz i kontrola, ale postawa lidera, współpraca zespołu według określonych zasad i wartości, autodiagnoza lidera w kwestii oczekiwań pracowników są kluczem do wygrywania.

Jeśli chcesz nauczyć się tego jak pracować nad postawą, budować autorytet i zdobywać kompetencje niezbędne w działaniu współczesnego lidera, weź udział w naszym certyfikowanym programie rozwojowym Lean Leadership. Program zaprojektowaliśmy w sposób, który pozwala Ci elastycznie zarządzać czasem, który poświęcasz na naukę. Otrzymujesz dostęp do platformy online i uczysz się w swoim własnym tempie. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Sprawdź szczegóły >>

_________________________________

Gdy masz wyzwania i nie radzisz sobie z zespołem, możesz również skontaktować się z nami poprzez bezpłatną konsultację . Nasz specjalista pomoże Ci przeanalizować sytuację, znaleźć jej przyczyny oraz udzieli wskazówek, jak można rozwiązać problem.

bezpłatna konsultacja Leanpassion