Ostatnia aktualizacja: 23.06.2023


LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT to kolejna, trzecia już edycja wyjątkowej konferencji w formule online, adresowanej do liderów zespołów i menedżerów, która w czerwcu 2023 roku odbyła się pod nazwą 4 PERSPEKTYWY SKUTECZNEGO LIDERA. Organizatorem konferencji była Grupa LP, w skład której wchodzą takie marki, jak Leanpassion – lider kompleksowych i skutecznych transformacji firm i ludzi, Youniversity – streamingowy serwis rozwojowy oraz Sherlock Waste – wsparty technologią system doskonalenia organizacji. Grupa LP to synergia doświadczenia, technologii oraz nowoczesnego sposobu nauki i rozwoju. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia!

Konferencja miała miejsce 15 czerwca 2023. Dla uczestników przygotowaliśmy ciekawą i inspirującą agendę, zapewniliśmy również udział najlepszych ekspertów. Wśród prelegentów znaleźli się: Radek Drzewiecki, CEO Leanpassion Group, Maciej Molczyk, Partner Zarządzający w Leanpassion,  Anna Morzy-Brzosko, Head of Blended Learning w Youniversity oraz Bartosz Długokęcki, CEO Sherlock Waste.

Podczas konferencji online było z nami ponad 850 aktywnych uczestników. Dziękujemy!

W Agendzie znalazły się takie obszary, jak m.in.:

Tworzenie kontekstu biznesowego, który nadaje sens istnienia i buduje poczucie przynależności.

Podłączanie ludzi do stworzonej misji i wizji, czyli wszystko o świadomym przywództwie.

Sposoby na efektywnie zarządzanie procesami.

Angażowanie zespołu w sposób, który pozwoli jednocześnie przełożyć to zaangażowanie bezpośrednio na efekty biznesowe.

Budowanie skutecznych systemów sugestii, w których większość ludzi angażuje się w ciągłe doskonalenie, rozwiązywanie problemów i w innowacje.

Spis treści:

  1. Zacznij od fundamentów: misja, wizja, strategia
  2. Podłącz ludzi do strategii – świadome przywództwo
  3. Osiągaj spektakularne wyniki – skuteczne zarządzanie
  4. Zaangażuj ludzi w doskonalenie – technologia i…

Zobacz też: 10 zasad strategicznego przywódcy [Artykuł]

Leadership Summit to jedyna konferencja w Polsce o tematyce Leadership w ujęciu strategicznym. Wspólnie z naszymi ekspertami spojrzeliśmy na proces podłączania ludzi do procesu ciągłego doskonalenia z 4 różnych perspektyw lidera.

___________________________________________________________________________________________

Zacznij od fundamentów: misja, wizja, strategia

Radek Drzewiecki, CEO LP Group

___________________________________________________________________________________________

RADEK DRZEWIECKI LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT 2023

Zrozumienie misji, wizji i strategii to bezcenny kapitał współczesnych organizacji. 90% zarządzających nie rozumie różnicy pomiędzy misją, wizją i strategią, dlatego w swoim wystąpieniu Radek Drzewiecki pochyla się nad znaczeniem, rolą i istotą tych pojęć.

Od lat większość firm, niezależnie od branży, posiada te same problemy biznesowe. Są to podział na tych co zarządzają i tych, co pracują, improwizowane przywództwo oraz opieranie się – nawet podczas podejmowania istotnych decyzji biznesowych – na opiniach, zamiast szukania faktów.

90% zarządzających nie rozumie różnicy pomiędzy misją, wizją i strategią, dlatego w swoim wystąpieniu Radek Drzewiecki pochyla się nad znaczeniem, rolą i istotą tych pojęć. To jest ogromny kapitał merytoryczny, ponieważ większość ludzi niestety myli te pojęcia, lub w ogóle ich nie rozumie.

Wystąpienie wprowadza odbiorcę w czasy, w których obecnie żyjemy. Wiele zmian, wśród nich rewolucja technologiczna, to rzeczy, których się spodziewaliśmy, że nadejdą, a jednak nie jesteśmy do nich przygotowani…

Łatwo jest być kapitanem statku na niewzburzonym morzu. Niestety, obecnie w większości biznesów mamy sztorm za sztormem. Aby być menedżerem w takich warunkach, trzeba mieć wysoki poziom zdolności do adaptacji, dość dużą odporność na stres, umieć zająć się sobą, dowozić wyniki, a do tego potrafić zająć się ludźmi.

Dlaczego trzeba i jak zacząć od podstaw, by na silnych fundamentach zbudować wybitną organizację, konkurencyjną i odporną na to, co nieprzewidywalne?

Wystąpienie Radka Drzewieckiego dostępne jest w formie zapisu video wyłącznie w streamingowym serwisie rozwojowym Youniversity.be. Jeśli jeśli nie korzystasz z naszego serwisu, subskrypcję wykupisz TUTAJ

O Prelegencie:

Radek Drzewiecki, CEO LP Group

Od ponad 20 lat skutecznie przeprowadza transformacje Lean, zajmuje się strategią i kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Jest autorem 5-krokowego procesu budowania Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, a kładzie nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi oraz twórcą modelu przywództwa Leadership 734.

Pomysłodawca i założyciel Youniversity.be, streamingowego serwisu rozwojowego oraz aplikacji SherlockWaste.com, innowacyjnego systemu doskonalenia firmy.

Twórca podcastu Skuteczny CEO oraz autor bestsellerowej książki biznesowej Strategia Lean. Dlaczego w WIELKICH firmach ludzie nie mogą doczekać się PONIEDZIAŁKÓW.

___________________________________________________________________________________________

Podłącz ludzi do strategii – świadome przywództwo

Anna Morzy-Brzosko, Head of Blended Learning w Youniversity

___________________________________________________________________________________________

ANNA MORZY BRZOSKO LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT 2023

Anna Morzy-Brzosko prezentuje inspirujące sposoby na skuteczne podłączanie pracowników do strategii firmy oraz większą efektywność w osiąganiu zakładanych celów biznesowych. Poznaj, czym w praktyce jest świadome przywództwo oraz przywództwo bliskości.

Współcześnie dużo uwagi poświęca się przywództwu bliskości. Czy to nowa moda, czy raczej poważny trend, który wkracza na scenę leadershipu? Dzięki byciu blisko w biznesie budujemy relacje z pracownikami, wspólnie rozwiązujemy problemy lub wspieramy zespół w ich rozwiązywaniu.

W swoim wystąpieniu Ania wyjaśnia, jak podłączyć pracowników pod wypracowaną wcześniej misję, wizję i strategię organizacji. Prezentuje, jakie postawy służą budowaniu empatycznego przywództwa.

Kiedy jako liderzy jesteśmy blisko, rozumiemy siebie i swoje potrzeby, podjęliśmy decyzję, że chcemy robić to, co robimy, w związku z tym chcemy być również blisko ludzi, aby cały kontekst biznesowy przełożyć na codzienne działania naszego zespołu.

Pracownicy powinni rozumieć i identyfikować się z misją, wizją, wartościami firmy a także być świadomi tego, jak ich codzienna praca wspiera realizację strategii firmy. Jako menedżerowie, liderzy, budujemy kulturę organizacyjną, kaskadując (przenosząc) cele strategiczne na poszczególne poziomy w organizacji, do poziomu zespołów i indywidualnych pracowników. Nie osiągniemy tego zamykając się w salce na spotkaniach, warsztatach, widząc swój zespół tylko w momencie rozliczania ich z wyników.

Lider musi wykazywać się odpowiednią postawą, która zaspokoi potrzebę przynależności jego zespołu. Ludzie chcą przynależeć do czegoś większego niż oni sami, widzieć i rozumieć sens tego, co robią.  

Rolą przywództwa bliskości jest to, aby zacząć od autodiagnozy: czy chcę być liderem w tej firmie i w jaki sposób mogę pomóc mojemu zespołowi, każdemu z jego członków, podjąć decyzję, że dla nich to jest również to miejsce, ten czas, to co chcą robić. Innymi słowy to stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każdy pracownik świadomie podejmuje decyzję i wspiera misję, wizję, i strategię firmy.

Dzięki prezentacji Ani poznasz kluczowe elementy sukcesu firmy, takie jak rola charyzmatycznego przywództwa i skutecznego zarządzania. Dowiesz się, jaką rolę pełnią liderzy i menedżerowie oraz jakie są najważniejsze oczekiwania pracowników wobec swoich bezpośrednich przełożonych. Ania przedstawi też trzy typy relacji z pracownikami oraz koncepcję odwróconej piramidy przywództwa. Odpowie na kluczowe pytanie, czy każdy może być liderem oraz jak ego i empatia menedżera wpływają na efektywność jego przywództwa.

Wystąpienie Ani Morzy-Brzosko dostępne jest w formie zapisu video wyłącznie w streamingowym serwisie rozwojowym Youniversity.be. Jeśli jeśli nie korzystasz z naszego serwisu, subskrypcję wykupisz TUTAJ

O Prelegentce:

Anna Morzy-Brzosko, Head of Blended Learning w Youniversity

Posiada ponad 14-letnią praktykę zawodową w obszarze Global Business Services (GBS), gdzie kierowała zespołami dostarczającymi wartość międzynarodowym klientom zewnętrznym i wewnętrznym, specjalizując się w optymalizacji procesów, zmianach organizacyjnych oraz wdrożeniach nowych technologii. Jako miłośniczka zdobywania wiedzy ukończyła szkolenia w polskich i międzynarodowych instytucjach, natomiast liczy się dla niej przede wszystkim praktyczny wymiar tego przedsięwzięcia – użyteczność dla rozwoju świadomości ludzi. Płynnie posługuje się czterema językami, co umożliwia jej na współpracę z zagranicznymi podmiotami.

___________________________________________________________________________________________

Osiągaj spektakularne wyniki – skuteczne zarządzanie

Maciej Molczyk, Partner Zarządzający w Leanpassion

___________________________________________________________________________________________

MACIEJ MOLCZYK LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT 2023

Maciej Molczyk, ekspert w dziedzinie skutecznego zarządzania, dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu oraz udziela wskazówek, jak skutecznie mobilizować zespół do realizacji postawionych celów. Kluczowe strategie i narzędzia, które pomagają liderowi osiągać znakomite rezultaty.

Przywództwo bliskości pozwala na bycie lepszym liderem, ale głównym zadaniem lidera jest dowożenie wyników. Jesteśmy w stanie połączyć te dwa wyzwania liderskie, czyli być blisko ludzi a jednocześnie realizować cele biznesowe firmy, jeśli świadomie podejdziemy do procesów.

4 perspektywy lidera są elementami nieodłącznymi. Nie da się być skutecznym liderem, jeśli ten doskonale przewodzi, podłącza ludzi do strategii firmy, ale z drugiej strony zapomina o tym, że naprawdę odpowiada też za efektywność procesów, tak zwaną „codzienną bieżączkę”.

W inauguracyjnym wystąpieniu Radek Drzewiecki prezentował, w jaki sposób stworzyć DNA organizacji, które stanowi podstawę budowania kultury organizacyjnej. W kolejnej prelekcji Ania Morzy-Brzosko skoncentrowała się na przywództwie bliskości, w jaki sposób lider powinien przewodzić, rozumieć perspektywę pracowników, ich oczekiwań zarówno względem firmy, jak i bezpośredniego przełożonego oraz budować poczucie przynależności do zespołu i do firmy. Trzecią perspektywą skutecznego lidera jest skuteczne zarządzanie i właśnie tego pragmatycznego podejścia do pracy lidera na co dzień dotyczy wystąpienie Macieja.

Zarządzanie, czyli sposób pracy lidera na co dzień nie jest łatwe. Bardzo ważnym aspektem jest wydajność i efektywność, a z drugiej strony zaangażowanie i satysfakcja pracowników. W tym wystąpieniu dowiesz się, w jaki sposób lider może odnaleźć się trudnych czasach, poradzić sobie z wyzwaniami codziennej pracy uwzględniając aspekt dotyczący procesów. Ważna jest refleksja odnośnie do tego, jak wyglądają nasze procesy na co dzień. Warto zatrzymać się i wspólnie z zespołem spojrzeć na procesy z innej perspektywy, by zastanowić się, czy to co robimy dodaje wartość. Może można coś zrobić lepiej, a może inaczej?

W wystąpieniu poznasz wiele skutecznych metod analitycznych, które pomagają w przyjrzeniu się naszym procesom. Wszystko zostanie uwiarygodnione realnym studium przypadku jednego z klientów Leanpassion.

Wystąpienie Macieja Molczyka dostępne jest w formie zapisu video wyłącznie w streamingowym serwisie rozwojowym Youniversity.be. Jeśli jeśli nie korzystasz z naszego serwisu, subskrypcję wykupisz TUTAJ

O Prelegencie:

Maciej Molczyk, Partner Zarządzający w Leanpassion

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion. Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

___________________________________________________________________________________________

Zaangażuj ludzi w doskonalenie – technologia i…

Bartosz Długokęcki, CEO Sherlock Waste

___________________________________________________________________________________________

BARTOSZ DŁUGOKĘCKI LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT 2023

Ekspert w dziedzinie wsparcia biznesu nowoczesną technologią dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w angażowaniu ludzi w proces doskonalenia oraz wskazuje, jak ważną rolę w tym procesie odgrywa technologia. Sprawdź, jak wykorzystać technologiczne innowacje w procesie doskonalenia zespołu.

Temat technologii i sztucznej inteligencji zdobywa dominującą pozycję w wielu organizacjach, ułatwiając wykonywanie zadań i osiąganie celów biznesowych w sposób szybszy i bardziej efektywny. Aby pozostać konkurencyjnymi na rynku, a dodatkowo radzić sobie z kryzysem zaangażowania, organizacje muszą zaakceptować to, że rewolucja technologiczna jest już faktem. Ważne jest, aby ją sprytnie wykorzystać.

W swoim wystąpieniu CEO Sherlock Waste, wspartego technologią systemu doskonalenia organizacji, opowiada o tym, jak połączenie technologii, świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania może ponadprzeciętnie podnieść zaangażowanie pracowników w doskonalenie i realizację celów firmy.

Technologia, jak każde narzędzie, zależy od wielu czynników. Poza funkcjonalnością, największy wpływ na sukces mają ludzie, który z tej technologii korzystają. Ważna jest kultura organizacyjna, którą ta technologia ma wspierać, ale najważniejszy jest konkretny lider, które ma to konkretne narzędzie wykorzystać w konkretnym celu.

Wystąpienie Bartka pomoże Ci zrozumieć, jak z wykorzystaniem technologii skutecznie zaangażować pracowników oraz jak sprawić, by ludzie przyczyniali się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i rozwoju biznesu, czyli jak technologia może przyczynić się do tego, by być lepszym liderem i faktycznie angażować ludzi w doskonalenie.

Wystąpienia podczas Leadership Excellence Summit 2023 układają się w historię 4 perspektyw skutecznego lidera, które są ze sobą powiązane. Ostatnia prezentacja podczas konferencji, która mówi o tym, jak stworzyć synergię technologii, świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania, jest dopełnieniem całości, która adresuje wszystko to, czego potrzebują do działania skuteczne organizacje i skuteczni liderzy.

Wystąpienie Bartka Długokęckiego dostępne jest w formie zapisu video wyłącznie w streamingowym serwisie rozwojowym Youniversity.be. Jeśli jeśli nie korzystasz z naszego serwisu, subskrypcję wykupisz TUTAJ

O Prelegencie:

Bartosz Długokęcki, CEO Sherlock Waste

Absolwent Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Zarządzania Produkcją na Politechnice Wrocławskiej. Doskonały przykład na to, że tam, gdzie jest pasja i wewnętrzna motywacja, nie ma granicy pomiędzy produkcją a usługami. W dotychczasowej karierze wspierał klientów w transformacjach procesów. Od 2011 roku związany z Leanpassion. Przez ponad 11 lat doskonaląc procesy operacyjne u klientów wypracował wymierny efekt w postaci ponad 25 mln EUR oszczędności. Po latach pracy z ludźmi podjął się nowego wyzwania. Obecnie jest CEO Sherlock Waste, liczącym się ekspertem w obszarze wsparcia biznesu nowoczesną technologią.

BEZPŁATNA KONSULTACJA