Ostatnia aktualizacja 30.01.2023

Od 19 lat pomagamy naszym klientom stać się lean. Dla nas lean to nie szkolenia, nie projekty, nie wdrożenia, nie dedykowany zespół i nie narzędzia. Wypracowaliśmy własne podejście i zamiast narzędzi oraz projektów wdrożeniowych stworzyliśmy STRATEGIĘ LEAN. Nie skupiamy się w niej na tym, co chcemy wdrożyć, tylko na tym, do jakiej sytuacji chcemy doprowadzić, czyli na eliminacji zdefiniowanych przez nas 5 patologii biznesowych. Z nami doskonalenie nie jest jednorazowym zrywem, a ciągłym procesem.

Nasi klienci doceniają nas za wymierne rezultaty w czterech perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost produktywności.

Szanujemy Twój czas, mamy więc dla Ciebie programy rozwojowe dostosowane do Twojej dostępności. Dbamy o to, aby dostarczane treści były bogate i różnorodne oraz podane przystępny sposób.

Niezależnie od tego, który z naszych programów wybierzesz, dostaniesz od nas tyle wartościowego materiału, że wrócisz po więcej.

Każdy nasz program rozwojowy zakończony jest egzaminem, po którym otrzymasz certyfikat. Warto pochwalić się nową wiedzą!

Absolwenci programów rozwojowych Leanpassion wyposażeni są w wiedzę i umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy. Uczymy zarządzać transformacją, przewodzić i przeprowadzać przez zmianę. Stwarza to dla Ciebie wiele nowych możliwości, w tym zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Jesteśmy dumni, że ponad 52% absolwentów naszych programów awansuje lub przejmuje nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu roku od otrzymania certyfikacji.

Programy rozwojowe Leanpassion dopasowujemy do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania. Poznaj nasze certyfikowane programy rozwojowe i zobacz, który z nich jest najbliższy Twoim oczekiwaniom. Zaczynamy!

O PROGRAMIE

Lean Leadership

to certyfikowany program rozwoju kompetencji w zakresie budowania świadomego i praktycznego przywództwa Lean. Adresujemy go do liderów i menedżerów, którzy chcą podnieść efektywność pracy swojego zespołu oraz zaangażowanie pracowników. W ramach programu otrzymasz 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej. Znajdziesz na niej wszystkie materiały video, które możesz obejrzeć w dogodnym dla siebie momencie – uczysz się wtedy, kiedy masz możliwość.

Jeśli więc nie dysponujesz zbyt dużą ilością czasu, ale za to masz w sobie dużo motywacji, by przerobić materiał w wolnej chwili, Lean Leadership jest właśnie dla Ciebie.

Lean Green Belt®

to trwający 6 miesięcy bardzo intensywny certyfikowany program rozwojowy, podczas którego nauczysz się, jak profesjonalnie przeprowadzić transformację Lean 3D na wybranym procesie w swojej organizacji. Kierujemy go do liderów, menedżerów zespołów, kierowników, którzy chcą podnieść efektywność wybranych procesów w swoim obszarze.

Jeśli masz mniej niż 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem i chcesz się uczyć podczas lekcji live pod okiem wybitnych ekspertów, dołącz do Lean Green Belt®.

Lean Black Belt®

to 8-miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej. To też jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Dzięki programowi zdobędziesz umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w swojej organizacji.

Chcesz wznieść się na poziom strategiczny pod okiem naszych ekspertów i masz ponad 5 lat doświadczenia? Poznaj Lean Black Belt!

CEL PROGRAMU

Lean Leadership

Staniesz się liderem, który świadomie podnosi zaangażowanie i efektywność zespołu. Podczas programu nauczysz się, jak stworzyć produktywne i angażujące środowisko pracy, dzięki któremu będziesz mógł być wybitnym liderem w branży, w której jesteś dziś lub będziesz w przyszłości.

Lean Green Belt®

Zdobycie umiejętności przeprowadzenia  transformacji Lean 3D  – Diagnoza, Dopasowanie, Doskonalenie – na wybranym procesie w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100 000 PLN.

Lean Black Belt®

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji strategicznej w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 250 000 PLN.

Certyfikowane programy rozwojowe Leanpassion

ELEMENTY PROGRAMU

Lean Leadership

 • 5 modułów merytorycznych w formie video + quizy sprawdzające poziom wiedzy
 • 12 sesji treningowych na żywo – każda z sesji to 4-godzinny Trening Kompetencji Live
 • Ponad 50 materiałów video
 • Case studies z różnych branż
 • Certyfikat ukończenia programu

Lean Green Belt®

 • 6 modułów merytorycznych + zadania praktyczne
 • 12 lekcji live z instruktorami
 • 48 godzin dodatkowych materiałów narzędziowych
 • Podział na grupy branżowe – możliwość interakcji i wymiany doświadczeń
 • 2 certyfikaty: Lean 3D Practitioner i Lean Green Belt®

Lean Black Belt®

 • 12 modułów merytorycznych + zadania domowe
 • 6 dwudniowych zjazdów
 • Ponad 30 godzin dodatkowych materiałów narzędziowych
 • Społeczność najlepszych liderów – możliwość interakcji i wymiany doświadczeń
 • 2 certyfikaty: Lean Strategy Expert i Lean Black Belt®

TWOJE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Lean Leadership

Dowiesz się, jak stworzyć produktywne i angażujące środowisko pracy, dzięki któremu będziesz mógł być wybitnym liderem w nawet tak specyficznej branży jak Twoja.

Nauczysz się, jak w praktyce:

 • Definiować misję, wizję i wartości w organizacji, tak by nadać sens istnienia i zbudować poczucie przynależności
 • Eliminować silosy w firmie poprzez 7 kroków Kaskadowania i Komunikacji Strategii
 • Budować efektywne zespoły używając jednego z najlepszych narzędzi leadership – 5R
 • Poznać różnice między przywództwem a zarządzaniem i jakie konkretne zadania wynikają z pełnienia obu tych ról
 • Budować w organizacji system ciągłego doskonalenia, który angażuje pracowników w rozwiązywanie problemów każdego dnia
 • Przeprowadzać siebie i swój zespół przez 4 fazy zmiany
 • Dodatkowo nauczymy Cię jak, stosować narzędzia Lean Leadership w zespołach zdalnych

Lean Green Belt®

Pozyskasz umiejętność przeprowadzenia transformacji Lean 3D  – Diagnoza, Dopasowanie, Doskonalenie – na wybranym procesie, dzięki czemu zdobędziesz przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Jako certyfikowany Menedżer Lean przeprowadzisz podobne transformacje na pozostałych procesach, dzięki czemu Twoja firma uniknie dodatkowego angażowania firm doradczych.

Nauczysz się, jak w praktyce:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

Lean Black Belt®

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji oraz – poprzez zdobyte kompetencje – zwiększysz potencjał do awansu lub wzrostu swojego wynagrodzenia. Twoja organizacja zyska wyedukowanego, certyfikowanego Menedżera Lean, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean oraz minimum 100 000 zł oszczędności/rok bez zatrudniania firmy doradczej.

Co zyskasz:

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się, jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne, by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPIs
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się, jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

WARUNKI CERTYFIKACJI

Lean Leadership

 • 100% uczestnictwo w modułach merytorycznych dostępnych na platformie
 • 90% zaliczenia quizów po każdym ukończonym module programowym
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 80/100 punktów

Lean Green Belt®

 • 100% uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym
 • Wygenerowanie oszczędności na poziomie min. 100 000 zł/rok (potwierdzone przez Członka Zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 85/100 punktów
 • W pełni przeprowadzony i zakończony eksperyment w cyklu PDCA

Lean Black Belt®

 • 90% uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym
 • Wygenerowanie oszczędności na poziomie min. 250 000 zł/rok (potwierdzone przez Członka Zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90/100 punktów
 • Skuteczna transformacja jako obrona pracy certyfikacyjnej
Certyfikowane programy rozwojowe Leanpassion

ZAKRES MERYTORYCZNY

Lean Leadership

Moduł I – Misja, wizja, wartości
​Moduł II – Leadership 734
Moduł III – Zarządzanie zmianą​
Moduł IV – Problem Solving​
Moduł V – Lean w zespołach zdalnych

Lean Green Belt®

Moduł 0 – KICK OFF – jak zacząć?
Moduł I – Podstawy Lean
Moduł II – Diagnoza stanu obecnego cz. 1
Moduł III – Diagnoza stanu obecnego cz. 2
Moduł IV – Eksperymenty PDCA
Moduł V – Zarządzanie zmianą
Moduł VI – Efektywne zarządzanie procesem

Lean Black Belt®

Moduł I – Misja, wizja, wartości, cele strategiczne
Moduł II – Zrozumieć biznes – Business Model Canvas
Moduł III – Zrozumieć procesy – portfolio, struktura, SIPOC
Moduł IV – One Day in GEMBA
Moduł V – Kaskadowanie celów strategicznych
Moduł VI – Przygotowanie do obrony – moderowana dyskusja
Moduł VII – Performance Management System – siatka spotkań
Moduł VIII – Boardmeeting + 5R
Moduł IX – Strategiczne zarządzanie zmianą
Moduł X – Budowanie zespołu, zarządzanie konfliktem, feedback
Moduł XI – Perspektywa klienta – Value Proposition Canvas
Moduł XII – Przygotowanie do obrony – moderowana dyskusja

Podsumowanie

Lean Leadership

Stań się liderem, który świadomie podnosi zaangażowanie i efektywność zespołu – skorzystaj z programu rozwojowego Lean Leadership.

Lean Green Belt®

Naucz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów i zapewnij roczne oszczędności na poziomie min. 100 000 zł swojej firmie.

Lean Black Belt®

Przeprowadź samodzielnie kompleksową transformację 5 Kroków Strategii Lean w swojej organizacji, zyskując dla niej min. 250 000 zł rocznych oszczędności.

W programie Lean Leadership uczysz się samodzielnie, zależnie od czasu i swojej motywacji. W Lean Green Belt® i Lean Black Belt® robisz to pod opieką naszych instruktorów, otrzymując indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

Dodatkowo uczestnicy wszystkich trzech omawianych programów otrzymają dostęp do praktycznego Lean Leadership Guide Book zawierającego techniki i narzędzia skutecznego przywództwa i zarządzania wraz z praktycznymi wskazówkami oraz case studies do natychmiastowego wykorzystania w codziennej pracy.

Certyfikowaliśmy już ponad 40 000 ekspertów, nie zostawaj w tyle! Znajdziesz się w tym elitarnym gronie oraz dołączysz do Społeczności Najlepszych Liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

Sprawdź szczegóły rekrutacji do naszych programów:

Lean Leadership: https://leanpassion.pl/leanleadership/

Lean Green Belt®: https://greenbelt-online.pl/

Lean Black Belt®: https://leanblackbelt.pl/

Możesz również porozmawiać z naszymi ekspertami podczas bezpłatnej konsultacji: https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/

bezpłatna konsultacja Leanpassion