Ostatnia aktualizacja: 24.02.2023

‘Kiedy jesteś prezydentem, kiedy jesteś prezesem, kiedy jesteś CEO to robisz wszystko, żeby Twój naród wygrał’. Tak jak rolą prezydenta zaatakowanego państwa jest sprawić, aby jego naród wygrał, tak rolą każdego właściciela, prezesa, CEO jest chronienie własnej firmy, budowanie ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji i pokonywanie kryzysów.

W Artykule:

  • Firmę tworzą ludzie, to oni są największym skarbem każdej organizacji. To, co organizacje mogą zrobić w obliczu tego najszybciej rozwijającego się kryzysu w Europie od czasów II wojny światowej, to zająć się tym, na co mają wpływ – procesami i organizacją pracy. Do tego potrzebujemy świadomego przywództwa na każdym szczeblu zarządzania organizacją.
  • Organizacje zrzeszające przedsiębiorców w Polsce łączą siły, aby pomóc Ukrainie. Do akcji zainicjowanej przez Pracodawców RP dołączyła również Polska Rada Biznesu. Działania nie ograniczają się jedynie do przekazywania wpłat. Jak mówi Wojciech Kostrzewa, prezes PRB, „ich walka jest naszą wspólną sprawą jako obywateli europejskich społeczeństw demokratycznych”. Firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, by nieść wymierną pomoc w takich obszarach jak transport, zakwaterowanie czy wsparcie w szukaniu pracy.
  • Świadome przywództwo, zajęcie się procesami, zajęcie się ludźmi wykonującymi te procesy – to jest to, dzięki czemu firma nieustannie buduje ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Dzisiaj organizacje muszą skupić się na sobie, na tym, na co mają wpływ, tylko dzięki temu będą w stanie przetrwać i wspierać potrzebujących.

Spis treści:

  1. Znaczenia słowa lider
  2. Lider mówi: „Za mną!”
  3. Perspektywa 2020
  4. Perspektywa 2022
  5. Wszystko zależy od lidera
  6. Wybitny lider, a zdolność do adaptacji

Zobacz też: Świadome przywództwo

Lider – Wikipedia

Lider, przewodnik flotylli (z ang. flotilla leader) – określenie klasy okrętów przeznaczonych do służby jako okręty flagowe flotylli niszczycieli lub też jako okręty wykonujące zadania zwiadowcze na rzecz całej floty. Okręty tego typu budowano pomiędzy 1906 a 1945 rokiem. Pierwszym okrętem, który wszedł do służby jako lider, był brytyjski HMS „Swift” w 1910 roku, stąd też rozpowszechniła się angielska nazwa tej podklasy okrętów. W zależności od koncepcji taktycznej obowiązującej w danej flocie, lider to albo specjalnie zbudowany niszczyciel, zazwyczaj większy i silniej uzbrojony od innych niszczycieli, lub, rzadziej, specjalny mały i szybki krążownik lekki.

Lider – semantyka

Lider to dyrektor, szef lub przywódca partii politycznej, grupy społecznej lub innej zbiorowości. Lider jest postrzegany jako osoba zdolna do zachęcania, motywowania i wpływania na zachowanie lub sposób myślenia członków swojego zespołu w celu pracy dla wspólnego dobra. Ma za zadanie przekazywanie globalnej i zintegrowanej wizji, okazywanie zaufania grupie, kierowanie i mobilizowanie ludzi do osiągania wyznaczonych celów, zachęcanie i utrzymywanie zainteresowania grupy pomimo przeszkód i kryzysów, które można napotkać w trakcie pracy, wzmacnianie wydarzeń i w razie potrzeby korygowanie odchyleń. Ponadto, lider musi wykorzystać cały potencjał swoich pracowników i rozdzielić funkcje każdemu z nich.

Lider – Encyklopedia Zarządzania

Lider jest to osoba, której zadaniem jest zarządzanie, przewodzenie pewną grupą ludzi. Inaczej nazywany jest często przywódcą, wodzem, decydentem. Ma on prawo do dominowania nad podwładnymi, oceniania ich, a także ustalania składy zespołów którymi zarządza. Lider w zespole powinien być doświadczony i wykazywać się mądrością. Do zadań lidera należą także motywowanie, inspirowanie oraz wyzwalanie energii w innych ludziach. Jedną w umiejętności takiego przywódcy jest również dostosowanie przywództwa do zmiennych warunków, w których organizacje funkcjonują. Skuteczność w kierowaniu przez lidera, zależy w dużej mierze od tego czy dana osoba potrafi stworzyć warunki, które zachęcą członków podlegającego mu zespołu do angażowania się we wspólne osiąganie celów. Dotychczas nie udało się jednoznacznie określić zbioru obowiązkowych cech, które predysponują daną osobę do pełnienia funkcji lidera. Tak samo nie udało się wybrać jednego stylu przywództwa, będącego skutecznym w każdej sytuacji.

Lider mówi „Za mną!”

Kiedy jesteś prezydentem, kiedy jesteś prezesem, kiedy jesteś CEO to robisz wszystko, żeby Twój naród wygrał.

Wołodymyr Zełenski, Prezydent Ukrainy, 3 marca 2022

W najnowszym wpisie na Instagramie Natalia Hofman, ekspertka komunikacji niewerbalnej, skupia swoją „energię i wiedzę w kierunku prawdziwego lidera i przywódcy” – prezydenta pogrążonej w wojnie Ukrainy – człowieka, który zamiast ‘Naprzód!’ mówi „Za mną!’

Wydawało się, że przez ostatnie dwa lata wszystko stanęło na głowie, że pandemia miała tak turbulentny wpływ na nasze życie, na gospodarkę, nasze firmy, modele biznesowe, że nic gorszego w tym dziesięcioleciu nie może nas już spotkać. Tymczasem życie pisze nieprzewidywalne scenariusze i zanim jeszcze na dobre stanęliśmy na nogi po kryzysie covidowym, świat ogarnęło kolejne bezprecedensowe wydarzenie historyczne, jakim jest wojna w Ukrainie. Nidy nie będziemy wystarczająco gotowi na to, co ma się wydarzyć, jednak w obecnym czasie musimy przetrwać, aby móc wspierać tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.

Firmy z dnia na dzień stanęły w obliczu niewyobrażalnego i trudnego do zmierzenia kryzysu. I tak jak z pandemii silniejsze wyszły organizacje, które potrafiły szybko zareagować, wprowadzając zmiany konieczne do zaadaptowania się do nowej rzeczywistości, tak obecnie firmy muszą postawić na zmiany i dostosowanie, aby reagować i adaptować się do zmieniających się codziennie okoliczności.

Perspektywa 2020

W 2020 obawialiśmy się, że nadchodząca pierwsza jesień w pandemii może być dla nas kolejnym wielkim wyzwaniem. Nie wiedzieliśmy czy pojawią się nowe obostrzenia, czy gospodarka znowu stanie w miejscu, czy uda się odrobić straty, które wiele firm doprowadziły do upadku lub wymusiły kompletną zmianę stylu pracy. Jednego byliśmy pewni – wszystkie decyzje, które wówczas podejmowaliśmy, będą miały znaczący wpływ na dalsze losy naszych organizacji. Wydawało się, że to był ostatni dzwonek na ustabilizowanie sytuacji w firmach, wyznaczenie nowych celów, wprowadzenie nowych zasad, aby nie wypaść z gry. To był bardzo ważny moment, by znaleźć balans pomiędzy naciskaniem na efektywność, a budowaniem zaangażowania pracowników. Liczyliśmy, że transparentność, dialog i codzienna współpraca na jasnych zasadach, również w przypadku zespołów zdalnych, może dać nam największą przewagę na rynku. I to się sprawdziło, jeśli popatrzymy na to z tej perspektywy pandemicznej.

Perspektywa 2022

W 2022 roku nową normalność zaczęły przejmować względy gospodarcze, determinowane nie tyle pandemią, co sytuacją gospodarczą-polityczną na świecie. Jeszcze 18 lutego 2022 pisaliśmy, że główne wyzwania firm w 2022 roku to niekontrolowany wzrost cen energii, gazu, wynagrodzeń, powiększająca się inflacja oraz duża rotacja pracowników. Fakt, że firmy powinny koncentrować się na tym, na co realnie mają wpływ i w jaki sposób mogą pracować na co dzień, aby można było podnosić efektywność procesów i radzić sobie z nieprzewidzianymi kryzysami, pozostaje nadal aktualny i niezmienny. Nic się nie zadzieje poprzez trzymanie kciuków, na zasadzie uda się bądź nie uda się przetrwać. Ranek 24 lutego 2022 zmienił wszystko. Dzisiaj wiele polskich firm mniej lub bardziej drastycznie odczuwa skutki wojny na Ukrainie. Wszyscy pomagają naszym wschodnim sąsiadom, ale wiele firm walczy o przetrwanie, z kolei inne po prostu muszą działać, aby funkcjonować na rynku i mieć z czego pomagać.

LIDER A ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI

Jak powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, tak jak rolą prezydenta zaatakowanego państwa jest sprawić, aby jego naród wygrał, tak rolą każdego właściciela, prezesa, CEO jest obrona własnej firmy i pokonanie kryzysu. Największym skarbem każdej organizacji są tworzący ją ludzie. To, co organizacje mogą zrobić w obliczu tego najszybciej rozwijającego się kryzysu w Europie od czasów II wojny światowej, to zająć się tym, na co mają wpływ. Nie mamy wpływu na sytuację polityczną, galopujące koszty prowadzenia biznesu, ale procesy wewnętrzne i organizacja pracy w firmie zależą tylko od nas [czytaj więcej]. To jest czas, kiedy trzeba przystąpić do obrony i utrzymania własnych organizacji, bo można iść i walczyć w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale potrzeba też ogromnego zaplecza, aby być w stanie potrzebnego wsparcia udzielać.

Wszystko zależy od lidera

Świadome przywództwo, zajęcie się procesami, zajęcie się ludźmi wykonującymi dane procesy – to jest to, dzięki czemu firma nieustannie buduje ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Artykuł rozpoczęliśmy od przytoczenia kilku definicji słowa lider. Nie przypadkiem. Lider, bezpośredni przełożony pracowników jest najbliżej ludzi, to od niego wszystko zależy. Dlatego musi przewodzić świadomie, musi zarządzać skutecznie, musi być paradoksalnym połączeniem empatii i zdolności do adaptacji – bo na tym polega leadership. Dlatego właściciele, CEO-si muszą zająć się przywództwem na każdym szczeblu zarządzania, w szczególności na tym najniższym szczeblu – gdzie improwizowane przywództwo nadal wiedzie prym, a liderzy pytani, w jaki sposób zarządzają ludźmi odpowiadają, że normalnie.

Lider w odniesieniu do klasy okrętu, to albo specjalnie zbudowany niszczyciel, zazwyczaj większy i silniej uzbrojony od innych niszczycieli, lub, rzadziej, specjalny mały i szybki krążownik lekki. Lider w organizacji jest jak ten silny okręt, mocny i sprawny. Słowo lider oznacza osobę, która ma umiejętność – wrodzoną lub wyuczoną – do motywowania i wpływania na zachowanie zespołu w celu pracy dla wspólnego dobra, dla dobra firmy. Budzi zaufanie, dzieli się swoją wizją, wyznacza kierunek i mobilizuje ludzi do realizowania wyznaczonych celów, utrzymuje poczucie przynależności do zespołu i do firmy pomimo pojawiających się kryzysów.  Do zadań lidera należą motywowanie, inspirowanie oraz wyzwalanie energii w innych ludziach. Jedną w umiejętności takiego przywódcy jest również dostosowanie przywództwa do zmiennych warunków, w których organizacje funkcjonują. Skuteczność w kierowaniu przez lidera, zależy w dużej mierze od tego czy dana osoba potrafi stworzyć warunki, które zachęcą członków podlegającego mu zespołu do angażowania się we wspólne osiąganie celów.

Wybitny lider a zdolność do adaptacji

Wybitnych liderów wyróżnia właśnie to, że potrafią podłączyć ludzi do strategii firmy, potrafią im pokazać, jak oni utożsamiają się z organizacją, przez swoją postawę są autorytetem dla swoich ludzi. Wybitny lider nie wydaje polecenia „Naprzód”, wybitny lider doprowadza do sytuacji, że ludzie świadomie chcą za nim iść, chcą być częścią firmy, bo wiedzą dlaczego to robią, znają misję, sens istnienia firmy, rozumieją, dokąd podążają – wizja, po prostu chcą tam iść, zależy im na firmie (poczucie przynależności), wiedzą jak ich cele wspierają cele strategiczne firmy i dodatkowo, opierają się na faktach, bo zmierzyli swoje procesy i mogą wskazać, co należy usprawnić. „Za mną!” nabiera wyjątkowego znaczenia zarówno w kontekście zaangażowania, jak i efektywności i zdolności przetrwania sytuacji kryzysowych.

LIDER A ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI

Drodzy Właściciele firm, prezesi, CEO-si, Wasze firmy są tak dobre, tak przystosowane do zmieniającego się świata, jak dobrzy są Wasi menedżerowie. Zadbajcie o swoich menedżerów, o tych bezpośrednich przełożonych pracowników, abyście wspólnie mogli tworzyć firmę, która przetrwa wszystko. Kluczem do tego są przede wszystkim odpowiedni ludzie, odpowiedzialni, poinformowani i tacy, którym zależy. Ludzie, którzy mając możliwość współdecydowania, którym dacie wpływ i odpowiedzialność, są zdolni do rzeczy niemożliwych, mają odwagę opuścić swoją strefę komfortu dla dobra zespołu, dla dobra firmy. Poza strefą komfortu zaczyna się wszystko i wszystko też jest możliwe.

A jak dobrzy są Twoi menedżerowie?

W tym przywództwie na najniższym poziomie lider powinien przede wszystkim skupić się na tym, kim ja jestem jako lider, czy ja się odnajduję w tej roli. Zrozumieć perspektywę ludzi to jest druga rzecz. Stworzyć Why, How i Z kim, czyli stworzyć mini-misję, stworzyć sposób, w jaki ze sobą współpracujemy i dać ludziom możliwość podjęcia decyzji, czy chcą w tym zespole być i zbudować w ten sposób efektywny zespół. Po drugiej stronie musi potrafić zaangażować zespół w pomiary procesów na przykład. To jest trudna rzecz. Potrafi spowodować, że ludzie się nie boją, że kiedy oni pracują, on/ona ich obserwuje, tylko czują się, że robi to po to, żeby pomóc im pozbyć się frustracji. Kiedyś mi się wydawało, że to jest zbyt naiwne, ale to działa, przetestowałem w wielu firmach ze związkami zawodowymi, bez związków, w takiej branży, w spółkach skarbu państwa – to działa. Fajnie jest to, że i lider buduje swój autorytet, i ludzie są bardziej zaangażowani, i CEO jest zadowolony, bo wyniki są lepsze. Lider potrafi zbudować takie środowisko pracy, w którym ludzie nie boją rozmawiać o wynikach, nawet jak im nie wyszło i rozmawiają regularnie o celach, o wynikach i uruchamiają problemy i lider potrafi skutecznie rozwiązywać problemy. Radek Drzewiecki

Radek Drzewiecki, CEO Leanpassion Group, autor Strategii LEAN

Skąd odjeżdża pociąg do lepszego świata?
Lepszego świata nie ma… Ty musisz być lepszy, a zmienisz świat.
Drogi Liderze, nic się nie zmieni, jeśli Ty nic nie zmienisz.

________________________________________________________________

Jeżeli interesują Cię tematy przywództwa, rozwój liderski, czy to w jaki sposób możemy wspomóc Twoją firmę w określeniu, o ile możecie zwiększyć efektywność, poprawić jakość, zwiększyć wolumen operacji przy obecnych zasobach oraz dodatkowo, jeśli chcesz to wszystko robić z szacunkiem dla ludzi i ich zaangażowaniem, zapraszamy Cię do kontaktu na nami: bezpłatna konsultacja.

bezpłatna konsultacja Leanpassion