Ostatnia aktualizacja: 20.01.2023

Pracownicy są zestresowani i niezaangażowani – tak wynika z raportu Gallupa the State of the Global Workplace: 2022 Report. Powinno to skłonić menedżerów do pewnej refleksji, czy ich ludzie również przykładają się do tych statystyk. Jeśli tak, koniecznie trzeba to zmienić. To liderzy w okresie turbulencji na rynku pracy stają się głównymi architektami zmian. Na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za stworzenie takiego miejsca pracy, w którym pracownik może dobrze prosperować, wykazywać zaangażowanie i energię do działania. Lider musi zacząć działać.

W Artykule:

 • Zaledwie 21% pracowników na świecie deklaruje, że są zaangażowani w wykonywanie swojej pracy. Europa i Polska notują znacznie słabszy wynik, jest to bowiem jedynie 14%. Pomimo, że swoim zaangażowaniem w pracę Polacy nie odbiegają od poziomu europejskiego, nieciekawą perspektywą jest fakt, że aż 86% pracowników w naszym kraju traktuje pracę jako przykry obowiązek.
 • Poziom stresu na świecie jest bardzo wysoki i wynosi 44%. W Polsce problemy ze stresem zgłasza 38% ludzi.
 • 23% Polaków w 2021 roku odczuwało codzienną złość. To o 3% więcej niż w roku 2020. Takie same odczucia mają ludzie globalnie na świecie. W Europie jest to 19%.
 • 45% pracowników na świecie uważa, że 2021 rok był dobrym czasem na zmianę pracy. W Europie myśli tak 20%, a w Polsce – uwaga – jest to 62% badanych. Polacy są zatem bardziej skłonni do zmiany pracy niż inne narodowości.
 • Poziom stresu, zmartwień, smutku i codziennej złości przekłada się bezpośrednio na dobrostan pracowników. Z kolei dobrostan jest barometrem zaangażowania. Ludzie szczęśliwi dadzą z siebie to, co najlepsze i wspólnie będą tworzyć świetną organizację. Great Companies, Happy People – firmy będą wielkie, jeśli ich pracownicy będą szczęśliwi!
 • W tym artykule podpowiadamy, jak w 3-krokowej „terapii” zmniejszyć stres i pobudzić zaangażowanie pracowników.

Spis treści:

 1. Fakty wg raportu Gallupa
 2. Czy moi ludzie są zestresowani i niezaangażowani?
 3. Rozwiązania w zakresie zaangażowania pracowników
 4. Dobrostan kluczem do wydajności w miejscu pracy
 5. 3 kategorie dobrostanu
 6. 5 elementów dobrego samopoczucia
 7. Dobrostan a zaangażowanie
 8. Jak wspierać pracowników w sferze wellbeing
 9. ESG – standardy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym
 10. Firma społecznie odpowiedzialna

Zobacz też: Zaangażowanie jako najważniejsze wyzwanie współczesnych organizacji

Fakty wg raportu Gallupa 2022

Przyjrzymy się, jak w 2022 roku pracownicy w Polsce i na świecie oceniali swoje podejście do pracy i do życia. Uwaga – zebrane w raporcie dane dotyczą roku 2021.

Zaangażowanie pracowników

Tylko 21% pracowników na świecie deklaruje, że są zaangażowani w wykonywanie swojej pracy. Europa notuje znacznie mniejszą liczbę, jest to bowiem tylko 14%. W Polsce poziom zaangażowania pracowników co prawda wzrósł o 2 punkty procentowe w porównaniu z 2020 rokiem i tak jak w Europie, wyniósł zaledwie 14%. Swoim zaangażowaniem w pracę – statystycznie – nie odbiegamy od poziomu europejskiego, który jest wyjątkowo niski.

Ocena życia

33% pracowników na świecie uważa, że prosperują w dobrostanie. W Europie w dobrostanie żyje aż 47%. Polscy pracownicy oceniają jakość życia jako dobrą w 34%. Jest to spadek o 1% w porównaniu z rokiem 2020.

Codzienny stres

44% ludzi na świecie zgłasza, że podlegają codziennemu stresowi. W Polsce grupa zestresowanych wynosi 38%, czyli o 6% więcej pracowników zgłasza w 2021 roku problemy ze stresem, w porównaniu do roku poprzedniego. W Europie 39% ludzi doświadcza codziennie stresu w pracy.

Codzienne obawy

Mówi się, że Polacy lubią się zamartwiać. Według raportu Gallupa poziom zamartwiających się Polaków wzrósł z 25% w 2020 roku do 31% w 2021. Na świecie obawy odczuwa dziennie aż 44% ludzi. W Europie to 37%.

Codzienny smutek

Smutne społeczeństwa to oznaka turbulentnych czasów. Na świecie codzienny smutek deklaruje 23%, w Europie 21, a w Polsce 20% respondentów. To o 4 punkty procentowe więcej, niż Polacy deklarowali w 2020 roku.

Codzienna złość

23% Polaków w 2021 roku odczuwało codzienną złość. To o 3% więcej niż w roku 2020. Takie same odczucia mają ludzie globalnie na świecie. W Europie jest to 19%.

Dobry klimat do zmiany pracy

43% pracowników na świecie uważa, że 2021 rok jest dobrym czasem na zmianę pracy. W Europie myśli tak 20%, a w Polsce – uwaga – jest to 62% badanych. Pomimo, że w naszym kraju odsetek ludzi uważających, że klimat na zmianę pracy w 2021 roku jest sprzyjający, w 2020 wynosił aż 65%. Polacy są zatem bardziej skłonni do zmiany pracy niż inne narodowości.

Gallup mówi o zjawisku job recovery, czyli zmiany, odbudowywania podejścia do pracy. W dużej mierze przyczyniła się do tego pandemia, która pociągnęła za sobą zmiany w modelu pracy, a przede wszystkim podejście ludzi do pracy i życia. Nastąpiło swego rodzaju przetasowanie w kontekście priorytetów życiowych.  Jest to wyraźny sygnał dla zarządzających – na rynku pracownika to pracodawca musi zmienić swoje podejście, jeśli zależy mu na pozyskaniu talentów i wartościowych pracowników oraz na ich utrzymaniu.

Czy moi ludzie są zestresowani i niezaangażowani?

To pytanie powinien sobie zadać każdy lider, któremu zależy na efektywnym i zaangażowanym zespole. By zmniejszyć stres i pobudzić zaangażowanie Gallup proponuje zastosowanie „terapii” w trzech krokach:

 • Zaangażuj pracowników

Kiedy pracownicy są zaangażowani w pracę, są bardziej wydajni i zaangażowani oraz mają większe szanse na rozwój.

 • Zainwestuj w ich dobre samopoczucie (Wellbeing)

Minimalizowanie wypalenia, rotacji i stresu zaczyna się od troski o dobro pracownika: wszystkie pięć jego elementów.

 • Wsłuchaj się w głos pracowników w zakresie standardów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG)

Pokaż swoim pracownikom, że chodzi o coś więcej niż pieniądze. Ludzie muszą wiedzieć, że przyczyniają się do lepszej przyszłości dla wszystkich.

Rozwiązania w zakresie zaangażowania pracowników

Gallup definiuje zaangażowanie pracowników jako zaangażowanie i entuzjazm pracowników zarówno w ich pracę, jak i miejsce pracy. Miejsce pracy zmieniło się diametralnie, poczynając od restrukturyzacji modelu pracy, rozwój pracy zdalnej, ewaluację modelu hybrydowego, przez wprowadzanie na szeroką skalę nowych technologii i potrzebę większej sprawności. Ale miara tego, co sprawia, że środowisko pracy jest świetne, już nie.

Najlepsze środowisko pracy to takie, w którym pracownicy czują się zadbani, znają swoją rolę i nie boją się podnieść ręki, kiedy widzą problem. Zaangażowanie pracowników jest katalizatorem poprawy wyników biznesowych firmy. Dlatego każda organizacja powinna zadbać o środowisko pracy sprzyjające zaangażowaniu, bo od tego zależy realizacja jej strategii biznesowej.

Pamiętajmy, że to ludzie tworzą firmę, a zaangażowanie pracowników jest podstawowym elementem osiągania wyników i jej wzrostu. Autorytet i postawa lidera mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie zespołu. Zaangażowani pracownicy osiągają lepsze wyniki i to odróżnia firmę od konkurencji. Dlatego liderzy powinni skupiać się na budowaniu motywacji i zaangażowania swoich zespołów.

Dobrostan kluczem do wydajności w miejscu pracy

Dobrostan pracowników to nie tylko sprawność fizyczna czy dobre odżywianie, ale również wszystkie aspekty życia. Kiedy pracownicy dobrze czują się w zespole, w pracy, organizacja odnosi bezpośrednie korzyści: biorą mniej dni chorobowych, osiągają wyższą wydajność i mają niższe wskaźniki wypalenia i rotacji. Jednakże kiedy ludzie nie czują się w pracy dobrze, cierpi na tym również wynik całej organizacji.

Dobre samopoczucie obejmuje wszystkie rzeczy, które są ważne dla każdego z nas i to, jak doświadczamy naszego życia. Dlaczego dobre samopoczucie jest takie ważne i jaki jest koszt złego samopoczucia?

Wpływ dobrego samopoczucia wykracza daleko poza to, jak ludzie się czują — wpływa na liczbę dni chorobowych branych przez pracowników, wydajność ich pracy, wypalenie i prawdopodobieństwo odejścia z firmy. Oto tylko niektóre z kosztów złego samopoczucia wg Gallupa:

 • 75% kosztów medycznych naliczonych głównie z powodu stanów, którym można było zapobiec
 • 20 milionów dolarów dodatkowych utraconych szans na każde 10 000 pracowników z powodu zmagania się lub cierpienia pracowników
 • 322 miliardy dolarów kosztów obrotów i utraconej produktywności na całym świecie z powodu wypalenia pracowników
 • 15% do 20% łącznych wynagrodzeń w kosztach obrotu dobrowolnego średnio z powodu wypalenia zawodowego

3 kategorie dobrostanu

Według Gallup Net Thriving ludzi można podzielić na trzy kategorie dobrostanu:

Dobrze prosperujący
Ludzie z pozytywnymi opiniami na temat swojego obecnego życia i najbliższych pięciu lat.

Zmagający się
Ludzie, którzy zmagają się w obecnym życiu i mają niepewne lub negatywne poglądy na przyszłość.

Cierpiący
Ludzie, którzy kwestionują swoje życie, są nieszczęśliwi i mają negatywne poglądy na przyszłość.

Dobrą wiadomością jest to, że każda organizacja może zrobić wiele w tym zakresie i podjąć kroki w celu poprawy samopoczucia pracowników.

5 elementów dobrego samopoczucia

We współpracy z czołowymi ekonomistami, psychologami i innymi naukowcami Gallup zbadał w 2021 roku dobrostan ponad 98% światowej populacji. Pięć wspólnych elementów, których ludzie potrzebują, aby dobrze prosperować, obejmuje aspekty życia, nad którymi można pracować. Najważniejszym elementem dobrostanu – i podstawą pozostałych czterech – jest pomyślność zawodowa.

5 elementów dobrego samopoczucia:

 1. Pomyślność zawodowa [Career Wellbeing]
  Lubisz to, co robisz na co dzień.
 2. Dobrobyt społeczny [Social Wellbeing]
  to poczucie przynależności do społeczności i wnoszenia wkładu w społeczeństwo.
 3. Dobrobyt finansowy [Financial Wellbeing]
  to stan, w którym osoba może w pełni wywiązać się z bieżących i nadchodzących zobowiązań finansowych, może czuć się bezpiecznie w swojej przyszłości finansowej i jest w stanie dokonywać wyborów, które pozwalają jej cieszyć się życiem.
 4. Dobre samopoczucie fizyczne [Physical Wellbeing]
  to zdolność do utrzymania zdrowej jakości życia, która pozwala nam w pełni wykorzystać nasze codzienne czynności bez nadmiernego zmęczenia lub stresu fizycznego.
 5. Dobrobyt społeczności [Community Wellbeing]
  to połączenie warunków społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, kulturowych i politycznych, zidentyfikowanych przez jednostki i ich społeczności jako niezbędne do rozwoju i wykorzystania ich potencjału.

Ważnym rodzajem dobrobytu jest również dobrostan emocjonalny [Emotional Wellbeing]. Dobre samopoczucie emocjonalne oznacza bycie szczęśliwym, doświadczanie pozytywnych emocji, takich jak miłość, radość czy współczucie oraz ogólne zadowolenie z życia.

Dobrostan a zaangażowanie

Dobre samopoczucie pracowników w pracy i ich poziom zaangażowania są jak naczynia połączone. Zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni i kreatywni, ale z drugiej strony ci, którzy są zaangażowani w pracy, ale nie prosperują w życiu stanowią pewne ryzyko dla wzrostu organizacji.

Pracownicy, którzy są zaangażowani w pracy, ale nie odczuwają dobrostanu w życiu, w porównaniu z tymi, którzy są i zaangażowani, i dobrze prosperują w życiu:

 • 61% częściej lub zawsze doświadcza wypalenia
 • 48% częściej zgłasza codzienny stres
 • 66% bardziej jest narażonych na codzienne zmartwienia
 • 2x częściej zgłasza smutek i złość

Relacja pomiędzy dobrostanem a zaangażowaniem w pracę jest wzajemna. Pomyślność zawodowa jest podstawą innych elementów dobrostanu, natomiast zaangażowanie pracowników jest największym czynnikiem wpływającym na pomyślność zawodową [Career Wellbeing].

Organizacje powinny zadbać zarówno o dobrostan, jak i zaangażowanie pracowników, aby uzyskać efekty wzajemnie korzystne zarówno dla pracowników, jak i wyników biznesowych i wzrostu firmy.

Jak wspierać pracowników w sferze wellbeing

Gallup zidentyfikował siedem katalizatorów, które pracodawcy mogą wykorzystać do wspierania i zmiany zachowań związanych z dobrostanem swoich pracowników. Każdy z siedmiu katalizatorów może być wykorzystany do lepszego wspierania pracowników w pięciu elementach dobrostanu:

 • Rozwój: Czy plany rozwoju firmy obejmują cele związane z dobrostanem?
 • Uznanie: Czy dzieli się i świętuje sukcesy związane z dobrostanem?
 • Komunikacja: Czy komunikacja, zwłaszcza od liderów i menedżerów, jest zgodna z kulturą organizacyjną i otwarta?
 • Zachęty/ incentives: Czy firma inspiruje do udziału działaniach budujących przynależność i zaangażowanie?
 • Wydarzenia: Czy firma buduje świadomość prosperującej kultury organizacji?
 • Zasady i wytyczne: Czy firma działa za lub przeciw rozwojowi każdego z pięciu elementów dobrostanu?
 • Udogodnienia: Czy firma zapewnia udogodnienia w miejscu pracy, pozwalające na łatwiejszą współpracę?

ESG – standardy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym

Firmy stosujące zasady ESG charakteryzują się wyższym wzrostem finansowym i optymalizacją, mniejszą zmiennością, wyższą wydajnością pracowników, mniejszą liczbą interwencji regulacyjnych i prawnych, wyższym wzrostem i niższymi kosztami. ESG, czyli z j. ang. environmental, social and governance standards, analizuje czynniki, które pozwalają lepiej przyjrzeć się stabilności i zdolności organizacji do adaptacji.

W ostatnim czasie w biznesie następuje zwrot od podejścia skoncentrowanego wyłącznie na generowaniu zysku do podejścia skoncentrowanego na generowaniu wartości. Według Deloitte za wcześnie jest mówić o tym, że jest to stały zwrot. Natomiast na pewno miała miejsce redefinicja pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej rozszerzenie o czynniki ESG związane z ochroną środowiska, czynnikami społecznymi i tymi związanymi z ładem korporacyjnym. To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Oto jak w raporcie Gallupa the State of the Global Workplace: 2022 Report przedstawiają się standardy ESG w skali globalnej, europejskiej i w skali naszego kraju:

Ochrona środowiska

Czy jesteś zadowolony z wysiłków na rzecz ochrony środowiska?

% odpowiedzi pozytywnych:

 • Świat: 61%
 • Europa: 44%
 • Polska: 49%

Czynniki społeczne

Czy wczoraj traktowano cię z szacunkiem?

% odpowiedzi negatywnych:

 • Świat: 11%
 • Europa: 8%
 • Polska: 5%

Ład korporacyjny (zarządzanie)

Czy korupcja jest powszechna w firmach zlokalizowanych w Twoim kraju?

 • Świat: 74%
 • Europa: 60%
 • Polska: brak danych

Firma społecznie odpowiedzialna

We współczesnym świecie biznesu chodzi o coś więcej niż pieniądze, o coś więcej niż wartość dodana dla klienta. Współczesne firmy dążą do tego, aby być organizacjami społecznie odpowiedzialnymi, a pracujący w nich ludzie wiedzą, że przyczyniają się do lepszej przyszłości dla wszystkich. To również buduje zaangażowanie i przynależność do organizacji, która wychodzi poza ramy rachunku zysków i strat.

Gallup zachęca organizacje do przyjrzenia się temu, w jaki sposób pracownicy odczuwają, czy ich firma spełnia standardy ESG. Jest pięć podstawowych pytań, które można dołączyć do dowolnej ankiety pracowniczej. Oto one:

 1. Jeśli zgłoszę zastrzeżenia dotyczące etyki i uczciwości, jestem przekonany, że mój pracodawca postąpi właściwie.
 2. W pracy jestem traktowany z szacunkiem.
 3. W pracy jest ktoś, kto wspiera mój rozwój.
 4. Moja organizacja dba o moje ogólne samopoczucie.
 5. Moja organizacja ma pozytywny wpływ na ludzi i na planetę.

Jeśli w skali „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam” większość odpowiedzi skłania się do odpowiedzi negatywnej, przed organizacją wiele pracy. Jednakże gra jest warta świeczki. Poziom stresu, zmartwień, smutku i codziennej złości przekłada się bezpośrednio na dobrostan pracowników. Z kolei dobrostan jest barometrem zaangażowania. Ludzie szczęśliwi dadzą z siebie to, co najlepsze i wspólnie będą tworzyć świetną organizację. Great Companies, Happy People – firmy będą wielkie, jeśli ich pracownicy będą szczęśliwi!

_______________________________________

Czy Twoi pracownicy są zestresowani i niezaangażowani? Tylko TY – jako LIDER – możesz to zmienić!
Jeśli chcesz stworzyć takie miejsce pracy, w którym pracownicy będą dobrze prosperować, wykazywać zaangażowanie i energię do działania – skontaktuj się z nami >> bezpłatna konsultacja