Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023

Zaangażowanie pracowników to kluczowe wyzwanie współczesnych organizacji. Nie ma doskonalenia firmy bez zaangażowania pracowników. Jeśli pracownicy świadomie zdecydują, że chcą być w danej firmie, bo wierzą w jej purpose, czują się jej częścią, rozumieją swój udział w strategii firmy, wówczas można wprowadzać zmiany, poprawiać efektywność, budować zdolność organizacji do adaptacji. Bez bezpośredniego udziału pracowników i ich zaangażowania nie ma szans, aby jakakolwiek zmiana się powiodła, a tym bardziej – aby była trwała.

W Artykule:

 • Czy zdolność firmy do adaptacji ma rzeczywiście aż tak duże znaczenie, czy bardziej liczy się bilans zysków i strat? Te i wiele innych dylematów spędzają sen z powiek niejednego właściciela czy zarządzającego.
 • Czasy, w jakich przyszło nam żyć niejako wymuszają na organizacjach konieczność zmian i konieczność dostosowania się. Tylko wówczas organizacja będzie w stanie dotrzymać kroku pędzącej gospodarce, nieprzewidywalnym kryzysom oraz zdobywać przewagę konkurencyjną.
 • Każdą organizację tworzą ludzie. Nic nigdy nie dzieje się bez udziału ludzi. Jeśli zarządzającym zależy na rozwoju firmy i jej konkurencyjności na rynku to muszą zrozumieć, że należy zacząć od ludzi.
 • Zaangażowanie pracowników to największe wyzwanie współczesnych organizacji. Nie ma doskonalenia firmy bez zaangażowania pracowników. Jeśli pracownicy świadomie zdecydują, że chcą być w danej firmie, bo wierzą w jej purpose, czują się jej częścią, można wprowadzać zmiany. Bez zaangażowania pracowników nie ma szans, aby jakakolwiek zmiana się powiodła, a tym bardziej – aby była trwała.
 • Zanim rozpoczniemy doskonalenie trzeba stworzyć takie środowisko pracy, w którym pracownicy czują się potrzebni, mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać oraz każdy rozumie swoją rolę w realizacji strategii firmy. Zanim zaangażujemy ludzi w doskonalenie, zaangażujmy ich w firmę!
 • W kontekście zaangażowania pracowników bardzo wiele zależy przede wszystkim od postawy lidera. Dzisiaj ludzie wolą być bezrobotni, niż nieszczęśliwi w pracy. Chcą być doceniani, być częścią firmy i społeczności do której przynależą, wreszcie chcą mieć szefa, który słucha, rozwija, daje przestrzeń na popełnianie błędów, a przede wszystkim wspólnie z pracownikiem rozwiązuje na bieżąco pojawiające się problemy.

Spis treści:

 1. Dylematy prezesa
 2. Dobrowolna rotacja pracowników
 3. Wyzwania współczesnych organizacji
 4. Zacznijmy od ludzi
 5. Zaangażowanie pracowników a doskonalenie firmy
 6. Postawa lidera a zaangażowanie pracowników
 7. Skuteczne zarzadzanie, czyli praca lidera na co dzień
 8. Rola lidera w zaangażowaniu pracowników
 9. Prawdziwy Leadership
 10. Kompetencje lidera
 11. Wspólne wygrywanie

Zobacz też: Jak budować zaufanie i zaangażowanie w doskonalenie poprzez świadome przywództwo

Dylematy prezesa

Jaki wpływ na działanie organizacji mają osobiste preferencje, personalne wycieczki, szukanie winnych, opieranie się na opiniach, czy przychodzenie wyłącznie do „roboty”? Na kim spoczywa odpowiedzialność za rozwój firmy? Czy zdolność firmy do adaptacji ma rzeczywiście aż tak duże znaczenie, czy bardziej liczy się bilans zysków i strat? Te i wiele innych dylematów spędzają sen z powiek niejednego właściciela czy zarządzającego, a wszystkim im zależy przecież na firmie. Wielu z nich podejmuje działania, aby coś zmienić, aby było lepiej, aby było dobrze. Niestety, w wielu przypadkach zarządzający nie chcą, nie czują, lub nie rozumieją potrzeby szukania rzeczywistych przyczyn zahamowania biznesu i jego zdolności do adaptacji. Nierzadko winą obarczani są pracownicy, że brakuje im motywacji, zaangażowania, czy że czekają tylko na moment, kiedy będą mogli wyjść z tej „roboty”.

Dobrowolna rotacja pracowników

Znaczna rotacja pracowników jest obecnie jednym z większych wyzwań organizacji. Pracownicy odchodzą, co oznacza, że raczej na pewno nie chcą być w danej organizacji. Czy przyczyną jest rzeczywiście brak motywacji, źle dobrane systemy benefitów pracowniczych, czy też brak poczucia work-life balance? W badaniu McKinsey z 2021 roku pracodawcy pytani o przyczyny odejść pracowników jako trzy główne powody podają wynagrodzenie, work-life balance i słaby stan fizyczny i psychiczny pracowników związany m.in. z okresem pandemii Covid-19. Z kolei pracownicy, jak wynika z tego samego badania, mają zupełnie inne zdanie co do przyczyny, dla której skłonni są odejść od danego pracodawcy. Dla pracowników ważne jest to, czy czują się doceniani, czy czują się częścią firmy i wreszcie, jak układa się ich współpraca z bezpośrednim przełożonym.

Wyzwania współczesnych organizacji

Współczesne organizacje stoją przed wieloma wyzwaniami. Turbulentne czasy niejako wymuszają na organizacjach konieczność zmian i konieczność dostosowania się. Tylko wówczas organizacja jest w stanie dotrzymać kroku pędzącej gospodarce, nieprzewidywalnym kryzysom oraz zdobywać przewagę konkurencyjną, niezbędną na zmieniającym się rynku pracodawcy i pracownika.

Branża produkcyjna

Różne branże zmagają się z różnymi wyzwaniami. Branża produkcyjna notuje w ostatnich latach bardzo dynamiczny wzrost. Firmy produkcyjne, aby być w stanie obsłużyć ten wzrost i pozostać konkurencyjnymi na rynku, dążą do optymalizacji kosztów, wprowadzenia nowoczesnych technologii, automatyzacji, jednym słowem muszą dostosować swoje procesy biznesowe, aby zwiększać konkurencyjność na i tak bardzo wymagającym rynku.

Branża usługowa

Dla sektora usługowego wyzwaniem są problemy ze zdobyciem nowych klientów i utrzymaniem dotychczasowych kontraktów. W sprzedaży za główną przyczynę spadku obrotów uważa się niedopasowane struktury. W niezwykle podatnym na zawirowania gospodarcze sektorze finansowym wyzwaniem jest odpowiednie dostosowanie produktów i ciągłe ich unowocześnianie, również w kontekście postępującej digitalizacji i postępu technologicznego. Branża IT musi dostosowywać swoje procesy do zmieniających się warunków rynkowych, optymalizować je w celu poprawy efektywności i jakości pracy. HR, kolejny sektor branży usługowej, nie ustaje w poszukiwaniu sposobów na standaryzację procesów w rozproszonej organizacji, zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych kadr oraz utrzymanie motywacji i zaangażowania w zespołach.

Logistyka

Wyzwaniem w branży logistycznej jest sprostanie ciągle rosnącym oczekiwaniom klientów oraz potrzeby dostosowania procesów do zmiennych okoliczności. Tutaj warunkiem zdobycia przewagi konkurencyjnej, jak w pozostałych branżach, jest bycie pierwszym i jak najszybsza adaptacja poprzez odpowiednie zmiany.

Ile branż, tyle wyzwań. Jak zarządzający mają sobie z nimi radzić? W większości przypadków gaszą pożary, incydentalnie usprawniając to, co najbardziej przeszkadza. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że większość zarządzających zdaje sobie sprawę, że coś szwankuje i coś należy poprawić, ale niestety tak naprawdę nie wiedzą, co.

Zacznijmy od ludzi

Każdą organizację tworzą ludzie, a nie środki trwałe czy procesy. W Leanpassion mówimy, że pracownicy są największym skarbem organizacji. Nic nigdy nie dzieje się bez udziału ludzi. Jeżeli zarządzającym zależy na rozwoju firmy i jej konkurencyjności na rynku muszą zrozumieć, że należy zacząć od ludzi. Rotacja to w ostatnim czasie słowo odmieniane przed wszystkie przypadki. Gdzie nie spojrzeć, firmy borykają się z odejściami pracowników. Niestety, w większości przypadków odejścia są dobrowolne i nieoczekiwane. Ale czy na pewno trudno jest je przewidzieć?  Ludzie odchodzą, bo są zdemotywowani, czują się jak przysłowiowy mebel do przestawiania, a dodatkowo zamiast wsparcia często słyszą „Więcej! Lepiej! Szybciej!”.  Wielu liderów, bezpośrednich przełożonych, nie jest dla pracowników autorytetem. Dlaczego więc mają poświęcać czas na pracę, która nie daje im satysfakcji? Dzisiaj ludzie wolą być bezrobotni, niż nieszczęśliwi w pracy. I nie dotyczy to wyłącznie pokolenia Z! Wielu specjalistów, ekspertów, ma możliwość „przebierania” w ofertach pracy. To, kogo wybiorą na pracodawcę zależy przede od tego, co dany pracodawca ma im do zaproponowania. Brzmi jak relacja transakcyjna? Nic bardziej mylnego! Ludzie chcą być doceniani, chcą mieć wpływ i odpowiedzialność, chcą być częścią firmy i społeczności do której przynależą, wreszcie chcą mieć szefa, który słucha, rozwija, daje miejsce na popełnianie błędów, a przede wszystkim wspólnie z pracownikiem rozwiązuje na bieżąco pojawiające się problemy.

Zaangażowanie pracowników a doskonalenie firmy

Jak by nie patrzeć, to właśnie zaangażowanie pracowników jest najważniejszym wyzwaniem współczesnych organizacji. Nie ma doskonalenia firmy bez zaangażowania pracowników. Jeśli pracownicy świadomie zdecydują, że chcą być w danej firmie, bo wierzą w jej purpose, czują się jej częścią, rozumieją swój udział w strategii firmy, wiedzą jak ich indywidualne i zespołowe cele wspierają cele strategiczne organizacji, wówczas można wprowadzać zmiany, ulepszać, naprawiać to, co szwankuje. Bez zaangażowania pracowników, bez ich bezpośredniego udziału nie ma szans, aby jakakolwiek zmiana się powiodła, a tym bardziej – aby była trwała.

Jak zbudować zaangażowanie pracowników?

Jest na to prosty sposób, chociaż w praktyce nie jest on łatwy. Zarządzający powinni zacząć od zrozumienia, że najistotniejszym elementem organizacji są ludzie, a jeśli zmiany mają być trwałe, należy zająć się tym, na co realnie mają wpływ w swoich firmach. Chodzi o zaangażowanie ludzi, procesy wewnętrzne i organizację pracy. Zanim więc rozpoczniemy doskonalenie, trzeba zacząć od ludzi, stworzyć takie środowisko pracy, w którym pracownicy czują się potrzebni, mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać oraz każdy rozumie rolę w realizacji strategii firmy. Innymi słowy – zanim zaangażujemy ludzi w doskonalenie, zaangażujmy ich w firmę.

Postawa lidera a zaangażowanie pracowników

Największy wpływ na to, jak ludzie czują się w pracy i jaki jest poziom ich zaangażowania ma lider zespołu. To właśnie od bezpośredniego przełożonego pracowników zależy, czy ludzie są zmotywowani, czy też wskutek jego postawy decydują się na zmianę pracodawcy. Oczekiwania pracowników względem lidera dotyczą przede wszystkim tego, jakim jest człowiekiem. Według Ogólnopolskich Badań Satysfakcji z Pracy przeprowadzonych przez Leanpassion w 2021 roku na pierwszym miejscu z TOP 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy jest dobry lider, który tworzy przyjazną atmosferę. Wśród 10 oczekiwań pracowników względem lidera wszystkie dotyczą jego postawy, a nie ściśle jego wiedzy merytorycznej.

TOP 10 oczekiwań pracowników względem lidera:

 1. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 2. Szanuje innych ludzi
 3. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników
 4. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się
 5. Komunikuje się często i otwarcie
 6. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu
 7. Utożsamia się z organizacją
 8. Buduje poczucie przynależności do organizacji
 9. Opiera się na faktach, nie na opiniach
 10. Jest zaangażowany w rozwój pracowników

Czy to oznacza, że jeśli lider spełnia powyższe oczekiwania atmosfera i środowisko pracy będą na tyle sprzyjające, że ludzie staną się zmotywowani i zaangażowani? Tak, postawa lidera rzeczywiście ma kluczowy wpływ na postawę i motywację ludzi. Lider, który świadomie przewodzi i jest autorytetem dla zespołu potrafi sprawić, że ludzie za nim podążają, ufają mu i chętniej biorą udział w doskonaleniu.

Skuteczne zarządzanie, czyli praca lidera na co dzień

Niemniej ważne jest też skuteczne zarządzanie, czyli to, w jaki sposób lider pracuje ze swoim zespołem na co dzień. Chodzi o uprawomocnienie pracowników, oddanie im wpływu i odpowiedzialności za procesy, które wykonują. Dzięki solidnej analizie stanu obecnego procesów, zrobionej przy czynnym udziale zespołu, ludzie dokładnie wiedzą, ile mają w procesach wartości dodanej, za którą klient zapłaci, a ile marnotrawstwa – czyli tych wszystkich czynności, które nie dodają wartości. Mając tę świadomość ludzie chętnie się angażują, co więcej sami proponują co należy usprawnić i w jaki sposób można to zrobić. Zależy im, czują się odpowiedzialni za pracę, którą wykonują. 

Zaangażowanie zespołu oraz świadomy i skuteczny lider zawsze idą ze sobą w parze. Lider najpierw podłącza ludzi do zespołu, buduje ich zaangażowanie do firmy, a następnie angażuje ich w jej doskonalenie.

Zrozumieć rolę lidera w zaangażowaniu pracowników

Jak stać się liderem, który przewodzi świadomie i skutecznie zarządza? Jak być liderem, który jest empatyczny, z jednej strony rozumie perspektywę pracowników, a jednocześnie dowozi wyniki? Radek Drzewiecki w swoim podcaście Skuteczny CEO mówi o empatycznym przywództwie.

Empatyczny lider:

 • Zna swoje mocne i słabe strony w kontekście 10 oczekiwań pracowników.
 • Szanuje innych ludzi niezależnie od ich poglądów i tego, w co wierzą.
 • Wierzy w WHY organizacji.
 • Dopasowuje zespół do kontekstu biznesowego.
 • Buduje poczucie przynależności.
 • Nie wstydzi się, że czegoś nie wie.
 • Czerpie radość z dawania radości innym.

Prawdziwy Leadership

Przyszłość należy do firm, które potrafią nauczyć swoich liderów nieimprowizowanego, opartego na świadomym podejściu do ludzi przywództwa.

Radek Drzewiecki, CEO Leanpassion, Autor bestsellerowej książki STRATEGIA LEAN. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków

Ilu menedżerów rozumie dzisiaj rolę lidera, szefa zespołu w organizacji? Ilu z nich w kontekście bycia liderem czerpie radość z dawania radości innym i faktycznie chce tym liderem być? Według Radka Drzewieckiego Leadership nie zaczyna się od Why, tylko od odpowiedzi na trzy pytania, które każdy lider powinien sobie zadać:

 1. Czy ja jako lider chcę być w tej roli, w tej konkretnej firmie, która ma taki kontekst?
 2. Czy rozumiem perspektywę pracowników?
 3. Czy stworzyłem taki kontekst biznesowy dla mojego zespołu, który opiera się na misji, celach, ramach, regułach i relacjach?

Współcześni liderzy powinni mieć świadomość czego im brakuje, uczyć się w sposób efektywny i zrozumieć, że muszą sami się rozwijać, rozwijać swoich ludzi i dzięki temu rozwijać swoją firmę. Człowiek jest dzisiaj w centrum uwagi, a rolą lidera jest to, aby zadbać o pracowników i cały czas utwierdzać ich w tym, co wspólnie jako zespół robią. Prawdziwi liderzy swoją skuteczność potrafią udowodnić nie tylko w liczbach, ale przede wszystkim w zaangażowaniu oraz efektywności swojego zespołu.

Kompetencje lidera

Jakie są kompetencje przyszłości lidera? Fundamentem do rozwoju wszystkich kompetencji jest samoświadomość, czyli znajomość swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność zarządzania nimi. Lider rozumie zmianę i jest skuteczny w tym, żeby tę zmianę przeprowadzić. Potrafi udowodnić, jak ta zamiana wpłynęła nie tylko na wyniki, ale również na zaangażowanie pracowników. Daje ludziom możliwość rozwoju, pozwala na eksperymenty i popełnianie błędów. Potrafi wejść między ludzi i zbudować z nimi relacje. Prawdziwie interesuje się ludźmi i ma dla nich szacunek. Nigdy nie ocenia i nie porównuje się do innych. Zapewnia swoim podwładnym komfort psychiczny, potrafi słuchać i wsłuchiwać się uważnie w ich potrzeby.

Lider rozumie swoją organizację i branżę, w której działa, potrafi zidentyfikować jej strategię i przewagi konkurencyjne i dokładnie wie, dlaczego firma odnosi sukces czy porażkę. Umie rozwiązać każdy, nawet najtrudniejszy problem w sposób sprawny i kreatywny. Umie odróżnić fakty od opinii. Jeśli podejmuje jakąś decyzję, to jest ona poprzedzona analizą. Jego wiedza jest wielowymiarowa, wie jak działa świat, jest na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej branży, ale też wie jakie są najnowsze trendy poza jego doświadczeniem domenowym. Rozumie, że świat się zmienia bardzo szybko i chce być na czele tej zmiany. Czyta, słucha audiobooków, podcastów. Zarządza przepływem informacji w swojej organizacji, aby każdy wiedział jakie są wartości, strategia, misja, wizja i indywidualna rola w organizacji. Potrafi inspirować ludzi. Zawsze znajduje czas dla swoich podwładnych na rozmowę i wspólnie z nimi rozwiązuje problemy.

Postawa lidera, zaangażowanie zespołu, wspólne wygrywanie

Korelacja pomiędzy oceną lidera, bezpośredniego przełożonego, a satysfakcją z pracy jest bardzo silna. W kontekście zaangażowania pracowników bardzo wiele zależy przede wszystkim od postawy lidera. A zaangażowanie to tylko pierwszy, jakże ważny krok, który powadzi na drogę do doskonalenia i sukcesu.

_______________________________________

Jeśli chcesz zdobyć kompetencje liderskie, które pozwolą Ci zrozumieć swoją rolę, wziąć odpowiedzialność za zespół, zdobyć umiejętności i narzędzia do zbudowania empatycznego, zdolnego do adaptacji środowiska pracy, ten program stworzyliśmy właśnie Ciebie: Lean Leadership >>sprawdź szczegóły.

____________________________________

Jeśli chcesz się uczyć i rozwijać swoje kompetencje menedżerskie sprawdź, który z certyfikowanych programów rozwojowych Leanpassion jest dla Ciebie.