Ostatnia aktualizacja: 23.02.2023

Jesteśmy już przy czwartym kroku Strategii Lean, dlatego ten artykuł rozpoczniemy od szybkiego przypomnienia trzech wcześniejszych kroków i warunków docelowych, które chcemy osiągnąć. W tym celu podejmujemy świadome działania i eliminujemy patologie biznesowe.

Krok 1 Strategii Lean – KONTEKST BIZNESOWY (eliminacja Patologii nr  1)
Warunek docelowy: 100% menedżerów wierzy, rozumie i wspiera misję, wizję oraz cele strategiczne firmy.

Krok 2 Strategii Lean – KIERUNEK (eliminacja Patologii nr 2)
Warunek docelowy: min. 80% pracowników zdecydowało o tym, jak chciałoby pracować by wspierać realizację kontekstu biznesowego.

Krok 3 Strategii Lean – KONSENSUS (eliminacja Patologii nr 3).
Warunek docelowy: 100% interesariuszy zgadza się co do tego, jaki jest obecnie procent wartości dodanej w procesach.

Skoro mamy już te etapy za sobą, to jesteśmy gotowi na kolejny krok transformacji strategicznej.

STANDARYZACJA MODELU PRZYWÓDZTWA – LEADERSHIP 734

W moim rozumieniu przywództwo nie skupia się wcale na Top Managemencie, lecz przede wszystkim dotyczy liderów średniego i niższego szczebla. Oprócz tego, rozróżniam przywództwo od zarządzania. To pierwsze nazywam ramami, które umożliwiają to drugie, czyli codzienne zarządzanie.

Możecie oczywiście w swoich firmach stosować dowolny model przywództwa. My do transformacji strategicznej opracowaliśmy nasz własny – Leadership 734. Z tą sekretną nazwą nie należy kojarzyć nowego modelu boeinga 🙂 . To usystematyzowane podejście do: kaskadowania strategii (7), zarządzania wizualnego (3) oraz rozwoju ludzi i zespołów (4).

W tabeli poniżej możecie zobaczyć poszczególne etapy tego podejścia:

Jaki jest więc warunek docelowy dla tego kroku Strategii Lean, skoro jest on sposobem na eliminację patologii nr 4 – ego menedżerowie? 100% liderów przewodzi w ten sam sposób: wszyscy mają wspólne cele, nikt nie musi się niczego domyślać, każdy rozumie swoją rolę w realizacji kontekstu biznesowego.

Co mają zrobić liderzy? 

Leadership 734 pozwoli Wam na ustanowienie jednego standardu przewodzenia ludziom. Chodzi o to, by wszyscy liderzy:

  • przekładali cele firmy na cele pracowników w ten sam standardowy sposób (7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii)
  • uświadamiali pracowników w ten sam standardowy sposób (3 elementy zarządzania wizualnego)
  • rozwijali pracowników w ten sam standardowy sposób (4 elementy rozwoju ludzi i zespołów)

Dzięki temu stwarzamy takie warunki funkcjonowania organizacji, w których: wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać oraz każdy rozumie swoją rolę w realizacji strategii (kontekstu biznesowego firmy). Każdy każdego dnia jest skoncentrowany na wspólnym wygrywaniu, pracując i doskonaląc firmę w tym samym czasie. 

Pracownicy udają, że pracują, kiedy liderzy udają, że przewodzą

Leadership 734 to potężna rzecz. Właściwie nic się nie zmienia, jednak wszystko się zmienia. Leadership 734 jest fundamentem, na którym opiera się cała Strategia Lean. Jeśli zapewnimy standard przywództwa w organizacji, to jednocześnie zdeterminujemy standard zachowania pracowników. Bo przecież ludzie udają, że pracują, jeśli liderzy udają, że przewodzą.

Większość firm, które chcą wdrożyć lean, wierzy, że zaraz po przeprowadzeniu diagnozy organizacji należy rozpocząć zmiany, projekty i implementować usprawnienia. Ja mam na ten temat nieco odmienne zdanie. Po pierwsze, nie po analizie, a po konsensusie. Po drugie, nie wdrożyć, a stać się lean. To naprawdę wielka różnica. 

Jeśli zależy Wam na tym, by każdy, każdego dnia realizował świadomie strategię firmy i jednocześnie identyfikował i eliminował marnotrawstwo, to powinniście doprowadzić do takiej sytuacji, w której:

  • Wszyscy pracownicy mają wspólne – wynikające bezpośrednio z kierunku oraz celów strategicznych – cele.
  • Wszyscy pracownicy doskonale wiedzą, jakie są teraz wyniki, standardy i gdzie mamy w tej chwili problem.
  • Wszyscy pracownicy świetnie rozumieją swoją rolę i rolę swojego zespołu w kontekście realizacji kontekstu biznesowego firmy

Reasumując, krok czwarty procesu budowania Strategii Lean ma nas doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy liderzy przewodzą w ten sam sposób. Jeśli przeprowadziliście refleksję strategiczną, zapytaliście ludzi o kierunek dla procesów, ustaliście konsensus odnośnie status quo, to… odpuście jeszcze na moment zmiany procesów. Zamiast tego zapewnijcie takie ramy funkcjonowania Waszych organizacji, w których ludzie pracują na wspólnych celach, wszyscy wszystko widzą i wiedzą, a każdy człowiek jest zaangażowany, bo doskonale zna swoją rolę. To właśnie Leadership 734. Ciężko znaleźć menedżera, który nie chciałby takiego komfortu pracy. Prawda?

Niezależnie od wielkości firmy etap ten zajmuje minimum 6 miesięcy. Liderzy i pracownicy muszą mieć czas, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Na ogół dla większości firm, z którymi pracujemy w Leanpassion, proces standaryzacji przywództwa opartego na Leadership 734 trwa od 9 do 24 miesięcy. Dla usystematyzowania wiedzy przypomnijmy jeszcze tylko warunek docelowy dla tego kroku: 100% liderów przewodzi w ten sam sposób: wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać, każdy rozumie swoją rolę w realizacji kontekstu biznesowego.

PODSUMOWANIE

Leadership 734 jest naprawdę – jak to mówią młodzi – cool. W odróżnieniu od konsensusu jest to taki moment transformacji strategicznej, w którym zaczynają się dziać najciekawsze rzeczy. To prawdziwa przygoda. Dlatego w naszych transformacjach krok czwarty nazywamy często MY LEAN JOURNEY – Moja przygoda lean.

Należy pamiętać o trzech praktycznych aspektach standaryzacji przywództwa:

  1. Zamiast skupiać się na zmianach, zapewnij warunki do wspólnego wygrywania.
  2. To działa tylko razem! Zacznij od kaskadowania i komunikacji strategii (7), następnie zdefiniuj role dla pracowników i zespołów (4), a następnie połącz wszystko systemem zarządzania wizualnego (3).
  3. Poświęć odpowiednią ilość czasu na trening liderów. Powinni być ekspertami od 734.

W kolejnym artykule ostatni, 5 krok Strategii Lean. Jesteście ciekawi, jakie efekty może dać Waszej firmie?

___________________________________

Liderze, jesteś zainteresowany świadomym przywództwem i skutecznym zarządzaniem? Skontaktuj się z nami: bezpłatna konsultacja

bezpłatna konsultacja Leanpassion