Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023

Młodzi stażem liderzy najwięcej energii poświęcają na budowanie zaufania oraz przyjaznej atmosfery w zespole. Jako najtrudniejsze wyzwanie wskazują radzenie sobie w konfliktem. Duże obciążenie emocjonalne stanowi dla nich niepewność, czy i jak sprawdzą się w nowej roli.

W Artykule:

 • Początkujący menedżer chce wyróżniać się sposobem działania i poszukuje możliwości rozwoju w kierunku zarządzania zespołem. Większość stawia na zaufanie w zespole. To niezwykle dobra informacja. Świadomość wagi zaufania i koncentracja na jej budowaniu, nie tylko w początkowym okresie pracy lidera, jest bardzo ważna.
 • Niepewność związana z nową rolą w życiu zawodowym powoduje, że świeżo upieczony menedżer oczekuje wsparcia ze strony swoich przełożonych. Jest to związane z potrzebą swobody, autonomii i zaufania.
 • Początkujący liderzy mają dużo wewnętrznej motywacji do tego, by podchodzić do zespołu bardziej emocjonalnie i budować relacje, okazują osobiste zainteresowanie, wsparcie, pomoc, wspierają dobrym słowem.
 • 97% menedżerów czuje stres związany ze swoją nową rolą. Stres ten spowodowany jest tym, że na początkowym etapie swojej pracy nie korzystają jeszcze w pełni swobodnie ze wszystkich narzędzi i metod, które pomogłyby im budować współpracę w zespole oraz atmosferę, w której ludzie czuliby się bezpiecznie.
 • Awans to ważny etap w karierze każdego menedżera. Wraz z nim przychodzą zmiany, wiele nowych wyzwań i sytuacji, przychodzą mniejsze lub większe kryzysy, którym początkujący menedżer musi stawić czoło. Radzenie sobie z przełomowymi momentami, z trudnymi doświadczeniami to dla menedżera cenny kapitał na przyszłość.
 • Wielką firmę, która ma świetne wyniki, tworzą szczęśliwi i zaangażowani pracownicy, a kluczowe role ogrywają w tym liderzy zespołu.
 • W artykule przeczytasz, na co warto zwrócić uwagę na początku swojej kariery liderskiej, ale nie tylko.

Spis treści:

 1. Zaufanie w zespole
 2. Wsparcie dla lidera
 3. Budowanie relacji
 4. Doświadczenie uczy
 5. Początki nie muszą być trudne

Zobacz też: Zapytaj ludzi, jak chcą dodawać wartość

Zaufanie w zespole

Według badań młodzi stażem liderzy najwięcej energii poświęcają na budowanie zaufania oraz przyjaznej atmosfery w zespole. Natomiast jako najtrudniejsze wyzwanie wskazują radzenie sobie w konfliktem. Zmiana środowiska pracy czy niepewność, czy i jak sprawdzą się w nowej roli, stanowi dla nich duże obciążenie emocjonalne.

Nowy menedżer, według raportu House of Skills 2021/2022, zazwyczaj chce wyróżniać się sposobem działania i poszukuje możliwości rozwoju w kierunku zarządzania zespołem. 49% ankietowanych stawia na zaufanie w zespole. To niezwykle dobra informacja. Świadomość wagi zaufania i koncentracja na jej budowaniu, nie tylko w początkowym okresie pracy lidera, jest bardzo ważna. Młodzi stażem menedżerowie od początku budują swój autorytet w zespole, umacniają swoją wiarygodność, tym samym budując fundamenty swojej skuteczności teraz i na przyszłość.

Wsparcie dla lidera

Niepewność związana z nową rolą w życiu zawodowym powoduje, że świeżo upieczony menedżer oczekuje wsparcia ze strony swoich przełożonych. To wiąże się z potrzebą swobody, autonomii i zaufania. Aż 54% nowych menedżerów w Polsce odczuwa jednak niedosyt zachowań wspierających. Nie czują się dostatecznie doceniani, brakuje im wyjaśnienia „dlaczego” organizacji, kontekstu i znaczenia swojej roli. Przełożeni często zamiast wsparcia i wyjaśnień wykazują działania czysto instruujące – jak komunikowanie priorytetów i zbytnia kontrola. Takie zachowania przełożonych mogą przyczynić się do utrwalenia stylu zarządzania, który będzie charakteryzował się ciągłą kontrolą działań zespołu. Nie będzie to sprzyjało ani budowaniu zaufania, ani zaangażowania. A zaangażowanie pracowników, jedno z największych wyzwań menedżerskich, jest kluczem do efektywności i sukcesu.

Budowanie relacji

Początkujący liderzy mają dużo wewnętrznej motywacji do tego, by podchodzić do zespołu bardziej emocjonalnie, budować relację serca i umysłu – okazują osobiste wsparcie, pomoc, wspierają dobrym słowem. 19% młodych stażem menedżerów chce budować bliskie relacje z zespołem, oparte na szacunku i zaufaniu. Czym wyższy staż menedżera, tym bardziej obserwowane są wpływy motywacji poprzez manipulację – relację transakcyjną „coś za coś”. Taka droga na skróty z mizernym efektem w dłuższej perspektywie.

W przytaczanym raporcie House of Skills, aż 97% początkujących liderów czuje stres związany ze swoją rolą. Stres ten spowodowany jest tym, że na początkowym etapie swojej pracy nie korzystają jeszcze w pełni swobodnie ze wszystkich narzędzi i metod, które pomogłyby im budować współpracę w zespole oraz atmosferę, w której ludzie czuliby się bezpiecznie.

Zarządzanie zespołem niesie wiele wyzwań nie tylko dla początkującego lidera. Każdy menedżer powinien zwrócić uwagę na:

 • znajomość i umiejętność zarządzania swoimi mocnymi i słabymi stronami,
 • umiejętność budowania relacji w zespole,
 • zapewnienie podwładnym komfortu psychicznego poprzez zrozumienie indywidualnej sytuacji każdego z członków zespołu,
 • szacunek do ludzi,
 • pozwalanie na eksperymenty i popełnianie błędów,
 • słuchanie i zadawanie pytań, zamiast wygłaszania stwierdzeń,
 • opieranie każdej decyzji na faktach, nie na opiniach,
 • ciągły głód wiedzy,
 • transparentną komunikację,
 • umiejętność inspirowania ludzi.

Doświadczenie uczy

Każdemu zdarzają się potknięcia. Nie powinny być jednak powodem do paniki. Należy wyciągać z nich wnioski i uczyć się na błędach. Takiej postawy menedżer powinien uczyć również swój zespół. Błędy nas nie definiują, one pomagają nam się rozwijać. Aby zbudować autorytet, skuteczny lider powinien być nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale też po trosze mentorem, psychologiem, mediatorem, a przede wszystkim wzorem do naśladowania. W ten sposób łatwiej będzie mu motywować zespół do osiągania wyznaczonych celów.

Charyzma to kolejny ważny atut menedżera. Lider deleguje zadania, ocenia efektywność i rekrutuje nowych pracowników. Mówi się, że lider jest tak dobry, jak dobry jest jego zespół. Jeśli on sam podczas rekrutacji odpowiedział sobie szczerze na kluczowe pytania:

 • Czy chcę być liderem w tej firmie?
 • Czy rozumiem, czego ode mnie i od firmy oczekują moi ludzie?
 • W jaki sposób stworzę zespół, który ma wspólne cele, w którym nikt niczego nie musi się domyślać i w którym każdy rozumie swoją rolę?

to dokładnie tak samo musi podejść do rekrutacji członków zespołu. Dobór ludzi do zespołu, którzy świadomie podjęli decyzję, że chcą być w tym zespole, ułatwia wszystko.

Awans to ważny etap w karierze każdego menedżera. Wraz z nim przychodzą zmiany, czasem świat przewraca się do góry nogami. Wiele nowych wyzwań i sytuacji, którym początkujący menedżer musi stawić czoło są ogromnym wyzwaniem. Rozwojowi towarzyszą mniejsze lub większe kryzysy, ale należy podchodzić do nich jak do ważnych lekcji, akceptować porażki i cały czas, krok po kroku, doskonalić swój warsztat. Radzenie sobie z przełomowymi momentami, z trudnymi doświadczeniami to dla menedżera cenny kapitał na przyszłość.

Początki nie muszą być trudne

Wielką firmę, która ma świetne wyniki, tworzą szczęśliwi i zaangażowani pracownicy, a kluczowe role ogrywają w tym liderzy zespołu. To od nich wszystko zależy. Wybitnych liderów od dobrych liderów wyróżnia to, że potrafią podłączyć ludzi do strategii firmy a ich zespoły osiągają świetne wyniki. Tacy liderzy swoją skuteczność mogą udowodnić nie tylko w realizacji celów, ale przede wszystkim w tym, że robią to przy zaangażowaniu swoich ludzi.

Skuteczny lider na pierwszym miejscu stawia dobrą atmosferę w zespole, a nie wyniki. Rozwija swój zmysł obserwacji, wykazuje się empatią i umiejętnością rozładowywania napięć w zespole. Nie tworzy barier, często udziela informacji zwrotnej, motywuje i wspiera. Jego ludzie lubią przychodzić do pracy, są zmotywowani i zaangażowani.  co bezpośrednio przekłada się na wyniki zespołu.

Jeśli menedżer ma w zespole odpowiednich ludzi, może na nich polegać. Może dzielić się z nimi wiedzą, ale również nie boi się przyznać, że ktoś w zespole jest od niego lepszy w jakiejś kwestii i warto skorzystać z jego wiedzy. Zadaniem lidera jest stworzenie odpowiednich warunków do tego, by zespół korzystał ze swoich umiejętności z myślą o rozwoju firmy.

Początkujący menedżer powinien pamiętać o tym, że praca zespołowa przynosi więcej korzyści niż rywalizacja, dlatego jego postawa i przykład powinny to potwierdzać. Musi nauczyć się panować nad swoimi emocjami, zwłaszcza w trudnych chwilach kontrolować emocje.

Od początku swojej pracy z zespołem lider nie powinien odwlekać trudnych decyzji. Na przykład jeśli chodzi o zwolnienie pracownika, co do którego ma zastrzeżenia. Jak mówi Radek Drzewiecki, autor książki Strategia Lean, menedżer powinien być zwolennikiem dawania szans. Czasem warto przypomnieć, jakie są ramy i zasady współpracy i dać tzw. carte blanche. Jeśli pomimo dawania szans w dalszym ciągu nie może na nim polegać, czas się rozstać. Dwa pytania pomocne w podjęciu decyzji to:

 • Czy zatrudniłbym tę osobę jeszcze raz?
 • Czy żałowałbym, gdyby ta osoba odeszła?

Lider nigdy nie narzuca gotowych rozwiązań swojemu zespołowi i nie robi niczego przeciwko swoim ludziom. Jest otwarty na pomysły i inicjatywy. Mobilizuje pracowników do tego, aby mówili szczerze, co im przeszkadza w pracy, aby zgłaszali problemy, gdy tylko takie się pojawią. Wspiera w ich rozwiązywaniu. Dzięki temu wzrasta zaangażowanie i efektywność, bo ludzie czują, że mają wpływ na swoją pracę i współtworzą sukces firmy.

____________________________________


Liderzy, menedżerowie liniowi, menedżerowie najniższego szczebla to najmniej zaopiekowana grupa w większości organizacji. W Leanpassion uczymy liderów, jak zająć się nieefektywnymi procesami i niezaangażowanymi zespołami. Z nami Twoi liderzy zdobędą kompetencje, które pozwolą im na przeprowadzenie transformacji na wybranym procesie, a jej wyniki będą szybko widoczne w rachunku zysków i strat.

Przekonaj się, jak w 3-6 miesięcy – dzięki usprawnieniu procesów – można wygenerować znaczące oszczędności dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami poprzez bezpłatną konsultację lub napisz do nas na info@leanpassion.pl

bezpłatna konsultacja Leanpassion