Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023

Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić jako lider, jest budowanie i utrzymywanie zaangażowania swojego zespołu. Zaangażowanie jest miarą tego, jak bardzo pracownicy są zmotywowani do tego, aby dawać z siebie to, co najlepsze. Co więcej, jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności i produktywności, utrzymania i zadowolenia klientów, oraz rentowności firmy.

W Artykule:

 • Każdy chce wiedzieć, że jego praca ma znaczenie. Dlatego jeśli pracownikom wydaje się, że to, co robią, nie ma żadnego wpływu na organizację jako całość, ich morale spada.
 • Nikt nie może mieć poczucia wykluczenia czy odsunięcia od zespołu, ponieważ nie jest wystarczająco „fajny” w porównaniu z innymi.
 • Jeśli ktoś czasami popełnia błędy w pracy, lider nie powinien „karać” go za te błędy. Zamiast tego może spróbować pomóc ludziom ulepszać się i rozwijać, dostarczając konstruktywnej krytyki.
 • Zamiast krytykować bez zastanowienia, lider zadaje pytania o to, dlaczego coś się wydarzyło. Tym sposobem nie zniechęca, a prowokuje do większej kreatywności.  
 • Wzajemne zaufanie jest fundamentem funkcjonowania zespołu. Aby budować zaufanie, pomiędzy liderem a zespołem musi istnieć podstawa oparta na szacunku.
 • Jeśli chcesz zostać skutecznym liderem, który potrafi dobrze zarządzać swoim zespołem na co dzień, za którym ludzie chcą podążać, ten artykuł jest dla Ciebie.

Spis treści:

 1. Zaangażowanie zespołu
 2. Lojalność pracowników
 3. Produktywność zespołu
 4. Satysfakcja z pracy
 5. Tworzenie kultury firmy
 6. Zaufanie między zespołem a liderem
 7. Jak być liderem, za którym ludzie chcą podążać?

Zobacz też: Jak zaangażować zespół w ciągłe rozwiązywanie problemów

Zaangażowanie zespołu

Dla wielu termin „zarządzanie zespołem” istnieje tylko w książkach o strategii biznesowej i na konferencjach. Jeśli jednak jesteś liderem lub menedżerem, to jesteś również kierownikiem zespołu. Oznacza to, że aby zarządzać swoim zespołem, każdego dnia musisz pracować tak samo ciężko. Jeśli chcesz, aby Twój zespół odnosił sukcesy i był produktywny każdego dnia, jest jedna rzecz, która liczy się przede wszystkim: świadome przywództwo i skuteczne zarządzanie.

Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić jako lider, jest budowanie i utrzymywanie zaangażowania swojego zespołu. Zaangażowanie jest miarą tego, jak bardzo pracownicy są zmotywowani do tego, aby dać z siebie wszystko. Co więcej, jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności i produktywności, utrzymania i zadowolenia klientów, oraz rentowności firmy.

Lojalność pracowników

Lojalność pracowników jest ważnym wskaźnikiem tego, jak dobrze firma sobie radzi, zarówno pod względem produktywności, jak i reputacji. Pracownicy, którzy są lojalni wobec swojego pracodawcy, są bardziej skłonni do pozostania w firmie i polecają swoją firmę innym.

Kilka porad dla lidera, aby pracownicy byli szczęśliwi i lojalni:

 • Dopilnuj, by pracownicy czuli się doceniani.
  Każdy chce wiedzieć, że jego praca ma znaczenie – jeśli wydaje się, że to, co robi, nie ma żadnego wpływu na organizację jako całość, wtedy morale pracowników spada. Ludzie czują się mało wartościowi i niedoceniani przez pracodawcę. Dlatego aby złagodzić ten problem, podkreślaj jaką rolę odgrywa każda osoba w zespole i jak cenna jest w dobrym wykonywaniu swojej pracy.
 • Upewnij się,  że wszyscy dobrze się ze sobą dogadują.
  Nikt nie może mieć poczucia wykluczenia czy odsunięcia od zespołu, ponieważ nie jest wystarczająco „fajny” w porównaniu z innymi (co może się zdarzyć, jeśli w zespole występuje konflikt pomiędzy jego członkami).
 • Udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych.
  Jeśli ktoś czasami popełnia błędy w pracy, nie karz go za te błędy. Zamiast tego spróbuj pomóc im ulepszyć się, dostarczając konstruktywnej krytyki. Najczęstszym błędem jest krytykowanie wprost, co może zniechęcić do próbowania nawet w przyszłych sytuacjach, w których coś podobnego może się wydarzyć. Od tego czasu ludzie będą już myśleć, że tym razem też zawiedli, więc po co zawracać sobie głowę następnym razem i bardziej się starać.
 • Pytaj, nie oceniaj.
  Zamiast krytykować bez zastanowienia, zadawaj pytania o to, dlaczego coś się wydarzyło. Tym sposobem nie zniechęcisz, a za to sprowokujesz do większej kreatywności.  

Produktywność zespołu

Produktywność zespołu to ilość pracy, jaką zespół może wykonać w danym przedziale czasowym.

W tradycyjnym pojmowaniu zarządzania wymienia się trzy czynniki mające wpływ na wydajność zespołu:

 1. Wielkość zespołu
 2. Obciążenie pracą (ilość pracy na osobę)
 3. Indywidualne umiejętności

Patrząc te czynniki od strony filozofii Lean można śmiało powiedzieć, że ani wielkość zespołu, ani obciążenie pracą nie są wcale kluczowe. Wiemy, że dokładna analiza stanu obecnego procesu oraz konsensus wśród wszystkich w zespole odnośnie do tego, jakie czynności dodają wartość, a jakie są marnotrawstwem, w końcu eliminowanie marnotrawstwa są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do bardziej wydajnej pracy.

Zespół, którego lider nauczył ludzi nawyku zgłaszania problemów, wspólnego ich rozwiązywania, nawet jeśli jest mniejszy, pracuje bardziej efektywnie niż zespół złożony z dużej ilości osób. To nie chodzi o liczby, ale o jakość. Nie o kontrolę i popędzanie, bo aby praca była efektywna, wystarczy pracować mądrzej, a nie szybciej.

Satysfakcja z pracy

Zadowolenie pracowników jest kluczowym czynnikiem wydajności zespołu. Według Instytutu Gallupa aby środowisko pracy było produktywne, atmosfera w zespole musi być dobra. Tylko wówczas można będzie mówić o zaangażowaniu ludzi w cokolwiek. Według Leanpassion, dobry lider, który tworzy przyjazną atmosferę jest od lat top czynnikiem związanym z satysfakcją ludzi z pracy.

Kiedy pracownicy są zaangażowani w swoją pracę i czują się upoważnieni do pozytywnego wnoszenia wkładu w swój zespół, ich zaangażowanie wzrasta. Pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy, ze swojego szefa, mają wyższy poziom wydajności pracy i są bardziej skłonni do pozostania w danej firmie.

Tworzenie kultury firmy

Kultura firmy jest odzwierciedleniem wartości Twojej firmy.

Możesz pomóc w kształtowaniu tożsamości swojej firmy:

 • dając przykład i modelując zachowanie, które chciałbyś widzieć u innych;
 • podejmując decyzje zgodne z wartościami firmy i swoimi wartościami; jeśli cenisz przejrzystość i uczciwość w pracy, nie nagradzaj pracowników, którzy grają w politykę biurową lub rozpowszechniają plotki o sobie nawzajem.

Zaufanie między zespołem a liderem

Bardzo ważne jest, aby pracownicy ufali liderowi, a lider ufał członkom swojego zespołu. Aby budować zaufanie, pomiędzy liderem a zespołem przede wszystkim musi istnieć podstawa szacunku.

Zaufanie zdobywa się poprzez:

 • demonstrowanie własnych wartości moralnych,
 • pełne ujawnianie procesu pracy i oczekiwań,
 • okazywanie uczciwości i konsekwencji w podejmowaniu decyzji,
 • bycie dostępnym i widocznym dla wszystkich na co dzień, nie tylko w sytuacjach kryzysowych,
 • dotrzymywanie obietnic złożonych innym, tj. zero kłamstw czy pustych obietnic,
 • uczciwe działanie przez cały czas, niezależnie od osobistych korzyści lub strat,
 • bycie konsekwentnym w zakresie standardów stosowanych podczas oceny wyników,
 • uważne słuchanie, aby inni czuli się wysłuchani, jak również jasne zrozumienie przed udzieleniem odpowiedzi z komentarzami lub pytaniami (umiejętność słuchania z szacunkiem), odpowiednie reagowanie na podstawie tego, co zostało powiedziane przez innych, zamiast wyciągania pochopnych wniosków na podstawie niekompletnych informacji.

Jak być liderem, za którym ludzie chcą podążać?

Najważniejszą rzeczą, na której powinien skupić się lider, jest stworzenie środowiska, w którym członkowie zespołu mogą czuć się dobrze podczas pracy. Inaczej nie będą produktywni, zaangażowani, podobnie jak Ty jako lider. Jeśli w Twoim zespole panuje negatywna lub toksyczna kultura, nadszedł czas na zmiany!

Prowadzenie zespołu jest wyzwaniem. Jednakże jeśli wiesz, na czym skupiać się każdego dnia, masz większe szanse na stworzenie skutecznego zespołu:

Bądź przykładem

Twoi pracownicy będą Cię podziwiać i wzorować się na Twoim zachowaniu, więc nadaj ton wcześnie i często.

Stwórz mini-kulturę zespołu

Kultura wspiera zdrowe relacje, pozytywne środowisko pracy i możliwości rozwoju zawodowego dla wszystkich członków zespołu.

Daj ludziom poczucie przynależności

Twój zespół musi czuć się częścią firmy, a nie jedynie „szeregowymi” pracownikami. Pomóż im zrozumieć, w jaki sposób ich codzienne zadania wpływają na ogólny sukces Waszej organizacji. Wzmocni to poczucie odpowiedzialności za to, co robią na co dzień, oraz zwiększy morale wśród pracowników i poziom wydajności w zespole.

Ustal transparentne zasady współpracy w zespole

Najlepiej z pomocą Kontraktu 5R, w którym wspólnie z ludźmi określicie cele zespołu na dany rok (kierunek), strukturę, w ramach której działacie (ramy), role, jaki powinien pełnić każdy członek zespołu (role), twarde zasady zapewniające spójność pracy zespołu (reguły) oraz relacje, czyli w jaki sposób będziecie odnosić się do siebie na co dzień, aby budować atmosferę zaufania, wsparcia i pracy zespołowej (relacje).  

Nie „rozliczaj” z wyników, tylko rozwiązuj problemy zespołu

Regularnie przeprowadzaj Boardmeeting. Jest to spotkanie, podczas którego w sposób cykliczny (najlepiej raz w tygodniu) rozmawiacie o celach i o wynikach. Spotkanie służy temu, wywołać dyskusję o problemach, które utrudniają realizację celów. A więc między tym celem a wynikiem mamy przestrzeń na doskonalenie, na problem solving. Boardmeeting realizowany jest w formule cel-wynik-kaizen, a nie „Zobaczmy, kto dzisiaj nie dowiózł wyniku”.

Graj zespołowo

Koncentruj działania na osiągnięciu wspólnego celu. Nie mów ludziom, co mają robić, po prostu nadawaj kierunek. Daj ludziom swobodę co do sposobu realizacji zadań, skończ z mikro-zarządzaniem. Zrozum osobowości członków swojego zespołu i odpowiednio dostosuj swoje podejście.

______________________________

Jeśli interesuje Cię rozwój w kierunku świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania zespołem, preferujesz e-learning, czyli nauczanie na żądanie, dołącz do certyfikowanego programu rozwojowego Lean Leadership. Otrzymujesz 12-miesięczny dostęp do platformy i uczysz się kiedy masz czas. Program zawiera m.in. 5 modułów merytorycznych, ponad 50 materiałów video oraz case studies z różnych branż.  Sprawdź szczegóły >>