Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023

Multigeneracyjność to konsekwencja obecnych trendów demograficznych. Wiele organizacji stoi przed wyzwaniem sprawnego funkcjonowania i zarządzania zespołami o zróżnicowanej strukturze wiekowej. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym nie jest łatwe, ale jak najbardziej wykonalne. Chodzi o skuteczną komunikację, szanowanie różnic członków zespołu i upewnianie się, że wszyscy czują się słyszani i doceniani. W tym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania międzypokoleniowym miejscem pracy.

W Artykule:

 • Młode pokolenia wchodzące do pracy będą się dramatycznie różnić od swoich starszych współpracowników. Młodzi chcą pracować inaczej niż starsze pokolenia, mają inne oczekiwania wobec firm i menedżerów oraz motywują ich zupełnie inne rzeczy.
 • Dla menedżerów ważne jest zrozumienie różnic pomiędzy pokoleniami pracowników, aby mogli podejmować dobre decyzje dotyczące zatrudniania i tworzyć środowisko pracy, które wspiera wyjątkowe potrzeby różnych generacji pracowników.
 • Zróżnicowany wiekowo zespół jest innowacyjny, gdyż potrafi czerpać z atutów każdego pokolenia. Umiejętność spojrzenia z perspektywy różnych generacji niejednokrotnie pozwala  na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań.
 • Zespoły wielopokoleniowe mogą wnieść do miejsca pracy nowe perspektywy i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, ale to od menedżerów zależy budowanie kultury, w której każdy czuje się słyszany i doceniany.
 • Gdy różne pokolenia współpracują w ramach zespołu, mogą wypracowywać rozwiązania nieosiągalne dla zespołów, które składają się z pracowników w podobnym wieku. Należy jednak przestrzegać zasady, że darzą się szacunkiem, słuchają siebie nawzajem, są empatyczni, a przede wszystkim unikają stereotypowego spojrzenia na poszczególne generacje.
 • Jeśli lider zarządza zróżnicowanym wiekowo zespołem, powinien pamiętać, że wymaga to z jego strony dużo zrozumienia, wyrozumiałości, cierpliwości i czasu.

Spis treści:

 1. Każde pokolenie jest inne
 2. Daj ludziom poczucie celu
 3. Zachęć ludzi, by dawali przykład
 4. Wychodź naprzeciw zespołowi
 5. Zachęcaj do pracy zespołowej
 6. Pomóż ludziom znaleźć nowe kanały komunikacji
 7. Komunikacja to więcej niż rozmowa
 8. Doceń perspektywę zespołu w kwestii technologii
 9. Zachęcaj do ciągłego uczenia się
 10. Bądź świadomy sposobu pracy różnych pokoleń
 11. 4 generacje pracowników
 12. 4 korzyści zespołów multigeneracyjnych
 13. Zespół wielopokoleniowy wsparciem dla lidera

Zobacz też: Formuła pracy, a oczekiwania pracowników w Polsce

Każde pokolenie jest inne

Pomijając fakt, że pewne luki pokoleniowe można wypełnić, nie można zaprzeczyć, że czasami pokolenia są po prostu inne. Millenialsi na przykład upodobali sobie bardziej indywidualistyczną i ekspresyjną postawę. Tymczasem ludzie z pokolenia wyżu demograficznego częściej cenią sobie lojalność i bezpieczeństwo. Potrzeby autonomii obu grup również się różnią: Millenialsi lubią pracować samodzielnie, podczas gdy pokolenie wyżu demograficznego preferuje pracę zespołową w celu uczenia się nowych umiejętności w pracy. Oprócz tych różnic w wartościach i normach między pokoleniami, istnieje również brak zrozumienia lub uznania między pokoleniami, który może prowadzić do konfliktów i napięć w zespołach, jeśli w porę nie zostaną rozwiązane.

Dobrą wiadomością jest to, że zespół wielopokoleniowy zazwyczaj nie ma zbyt wielu problemów ze współpracą, jeśli tylko lider jest wystarczająco otwarty, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć rozmowy z ludźmi z różnych grup wiekowych, aby mogli lepiej się rozumieć.

Daj ludziom poczucie celu [sense of purpose]

Nie jest tajemnicą, że ludzie mają różne potrzeby. Jednakże rozpoznanie tych różnic i ich zaspokojenie ich może być trudne, jeśli nie wiemy, od czego zacząć. Jeśli Twój zespół składa się z wielopokoleniowych członków, możesz mieć trudności ze znalezieniem wspólnego celu, który każdy może osiągnąć.

Na przykład młodych pracowników może pociągać dreszczyk emocji związany z pracą nad najnowocześniejszą technologią lub pomaganiem swojej firmie w zostaniu liderem w branży. Z drugiej strony starsi pracownicy mogą preferować bardziej stabilną pracę z regularnymi wypłatami i jasną ścieżką awansu. Nawet jeśli zatrudniłeś gwiazdorski zespół o zróżnicowanym pochodzeniu i umiejętnościach, te preferencje nadal będą istnieć wśród Twoich pracowników. Jako lider musisz wziąć je wszystkie pod uwagę w codziennym zarządzaniu.

Aby pomóc młodszym pracownikom połączyć ich poczucie celu z codziennymi zadaniami w pracy, rozważ przyznanie im autonomii w podejściu do projektów lub zadań w ramach szerszych celów. Pozwól im przejąć kontrolę nad tymi celami od początku do końca. W ten sposób nie tylko każda osoba w zespole czuje, że jej praca ma znaczenie, ale także ma szansę na rozwój zawodowy dzięki możliwości samodzielnego uczenia się w ramach swojej roli.

Tego typu podejście buduje zaufanie między liderem a zespołem, jednocześnie poprawiając ogólny poziom satysfakcji z pracy wśród wszystkich zaangażowanych stron, co w rezultacie prowadzi nas z powrotem do osiągania celów firmy.

Zachęć ludzi, aby dawali przykład

Zarządzając zespołem wielopokoleniowym, lider powinien zachęcać ludzi do dawania przykładu. W ten sposób będzie w stanie modelować zachowania i postawy, które sprzyjają efektywnej współpracy.

Kilka sposobów, dzięki którym lider może dawać przykład:

 • Wymiana doświadczeń
  Podziel się swoimi doświadczeniami w pracy. Opowiedz, jak zacząłeś pracę w swojej firmie i jakie wyzwania napotkałeś po drodze. Pomoże to młodszym pracownikom poczuć się bardziej związanymi z miejscem pracy i da starszym pracownikom możliwość powspominania własnej kariery.
 • Dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem
  To wartościowe podejście nie tylko dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują w zespole. Niezależnie od tego, czy jest to nowy pracownik, który potrzebuje pomocy w zrozumieniu produktu, czy doświadczony pracownik szukający wskazówek, jak najlepiej podejść do swoich obowiązków – zachęcaj również innych w zespole, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje w firmie dłużej niż Ty, do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wychodź naprzeciw zespołowi

Lider nie powinien oczekiwać, że wszyscy zawsze będą po tej samej stronie. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakim miejscu znajdują się pracownicy. Lider musi mieć świadomość tego, że członkowie jego zespołu mają różne potrzeby, style komunikacji, oczekiwania i etykę pracy.

Dlatego ważne jest poznanie każdego członka zespołu z tej indywidualnej strony. Wtedy lider rzeczywiście będzie zaangażowany w rozwój każdego pracownika. Jeśli jako lider jesteś w stanie to zrobić, pomoże to wzmocnić relacje z każdym członkiem Twojego zespołu – i ułatwi im wyjście poza zakres ich pracy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zachęcaj do pracy zespołowej

Zespół wielopokoleniowy wymaga wysokiego poziomu współpracy, co z jednej strony może wzmocnić zespół, ale też niesie ze sobą ryzyko zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu. Członkowie zespołu mogą znajdować się na różnych poziomach kariery lub mieć różne pomysły na to, jak coś należy zrobić. Ważne jest, aby menedżerowie zachęcali do pracy zespołowej poprzez tworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się komfortowo dzieląc się swoimi pomysłami i współpracując ze sobą.

Zachęcanie pracowników do wzajemnej pomocy pomaga zbudować zaufanie między członkami zespołu, zwiększa ogólną produktywność i wydajność, a także podnosi morale w zespole.

Pomóż ludziom znaleźć nowe kanały komunikacji

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym wymaga od lidera wiedzy, co i w jaki sposób każde pokolenie woli komunikować. Dlatego jeśli nie masz doświadczenia w zarządzaniu takim zespołem, oto kilka wskazówek, jak zacząć:

 • Korzystaj z różnych kanałów komunikacji dla różnych pokoleń.
  Na przykład Millenialsi często czują się bardziej komfortowo z wiadomościami tekstowymi niż e-mailami lub rozmowami telefonicznymi. natomiast pokolenie X może preferować wiadomości e-mail zamiast wiadomości tekstowych, ponieważ preferuje komunikację pisemną.
 • Korzystaj z dostępnych narzędzi komunikacji zdalnej.
  Używaj narzędzi takich jak na przykład takich jak Slack, Zoom, czy Teams aby komunikować się z zespołami zdalnymi. Zapewni to wszystkim dostęp do informacji i ułatwi pracownikom w różnych strefach czasowych i geograficznych efektywną współpracę, jeśli pracujesz z zespołem rozproszonym.
 • Nie polegaj na wyłącznie na starych, sprawdzonych metodach, takich jak spotkania twarzą w twarz. Liczy się różnorodność. Używaj oprogramowania do wideokonferencji, takiego jak Skype lub Zoom, abyś mógł łatwo kontaktować się z członkami swojego zespołu będącymi poza biurem.

Komunikuj się wyraźnie, komunikacja to więcej niż rozmowa

Komunikacja jest kluczem do udanej pracy zespołowej. Nie ma jednego sposobu komunikowania się, ale istnieje kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać:

 • Komunikacja to nie tylko rozmowa
 • Komunikacja to nie tylko słuchanie
 • Komunikacja to nie tylko czytanie czy pisanie
 • Nie zapomnij porozmawiać o tym, co jest dla ludzi ważne
 • Powinieneś porozmawiać o tym, co jest dla ludzi ważne

Może się to wydawać oczywiste, ale zaskakujące jest, jak wielu menedżerów zapomina zadawać pytania, które są adekwatne do potrzeb i celów ich pracowników. Chcesz wiedzieć, dlaczego w ogóle dołączyli do Twojej firmy? Co im się podoba w pracy? Czym jest dla nich satysfakcja z pracy? Jakie nadzieje wiążą z pracą, którą wykonują? Zadając tego typu pytania aby zrozumieć co motywuje członków zespołu, menedżer wie, jak najlepiej współpracować z ludźmi i co ich faktycznie motywuje do pracy. To ogromny krok na drodze do sukcesu i ogromny kapitał na przyszłość.

Doceń perspektywę zespołu w kwestii technologii

Jakże łatwo jest stereotypowo zakładać, że wielopokoleniowa siła robocza to tylko ludzie młodzi i starsi. Prawda jest jednak taka, że ​​między tymi dwoma skrajnościami jest wiele różnych pokoleń, a zrozumienie ich punktu widzenia na technologię może pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zespołem. Na przykład starsi pracownicy mogą nie korzystać z mediów społecznościowych tak bardzo, jak młodsi, ponieważ są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod komunikacji, takich jak e-mail i rozmowy telefoniczne. Młodsi pracownicy mogą nie rozumieć, dlaczego ktoś woli te tradycyjne metody zamiast korzystać z usług takich jak Slack czy Messenger.

Aby wypełnić tę lukę i pomóc wszystkim lepiej się komunikować, ważne jest, aby menedżerowie docenili, że różne pokolenia w różny sposób wykorzystują technologię. W ten sposób można znaleźć sposób, aby wszyscy mogli się łatwo komunikować i to bez poczucia, że ​​ktoś jest pomijany lub ignorowany. Można utworzyć stronę internetową, korzystać z dostępnych narzędzi komunikacji wewnętrznej, lub z aplikacji (np. Sherlock Waste), gdzie wszyscy pracownicy będą mogli publikować swoje problemy w pracy, pomysły na usprawnienia, aktualizacje dotyczące projektów, itp. Wówczas każdy będzie miał natychmiastowy dostęp do informacji, zamiast prowadzić długie rozmowy przez wątki e-mail każdego dnia, które trwają dłużej niż jest to konieczne dla wszystkich zaangażowanych osób.

Zachęcaj do ciągłego uczenia się, które przyniesie korzyści całemu zespołowi

Pomoc indywidualnym pracownikom w rozwoju może w dłuższej perspektywie przynieść korzyści wszystkim. Jeśli lider zachęca zespół do podejmowania nowych wyzwań, jest w stanie zrekrutować nowe pokolenie utalentowanych ludzi, którzy nie boją się zmian i chcą się czegoś nowego nauczyć. To doskonały sposób na nadążanie za zmieniającymi się trendami i wymaganiami coraz bardziej konkurencyjnego rynku.

Zespoły wielopokoleniowe mogą wnieść do miejsca pracy nowe perspektywy i kreatywne rozwiązywanie problemów, ale to od menedżerów zależy budowanie kultury, w której każdy czuje się słyszany i doceniany.

Bądź świadomy sposobu pracy różnych pokoleń, ich oczekiwań i sposobu, w jaki się komunikują

Przedstawiamy 4 pokolenia pracowników obecnych na polskim rynku pracy i ich krótką charakterystykę. Opis podejścia do satysfakcji z pracy, cech idealnego pracodawcy i lidera zaczerpnęliśmy z badań Leanpassion na grupach fokusowych poszczególnych pokoleń. Więcej o pokoleniach w pracy dowiesz się z serialu, który niedługo będzie dostępny na platformie streamingowej Leanovatica.

4 generacje pracowników

POKOLENIE Z, czyli urodzeni po 1995 roku

Pokolenie Z, to ludzie ceniący zarówno dobrą płacę, jak i inspirującą pracę, najchętniej z misją i w nowoczesnym otoczeniu. Nie są mocno związani z pracodawcą i zmiana pracy nie stanowi dla nich problemu. Nieustannie poszukują nowych wyzwań. Cenią szybki kontakt, dlatego najczęściej wybierają aplikacje mobilne jako narzędzie komunikacji.

Praca

Dla najmłodszego pokolenia na rynku praca kojarzy się z obowiązkiem, poświęceniem, przymusem (trzeba z czegoś żyć), pieniędzmi. Jednocześnie nasze grupy fokusowe pokolenia Z łączą pojęcie pracy z przyszłością, rozwojem, pasją, samodzielnością, samorealizacją, awansem (większe zarobki = lepsze życie).

Satysfakcja z pracy

Studenci i uczniowie pracujący dorywczo łączą satysfakcję z pracy z sukcesem, dobrą atmosferą w pracy, rozwojem, zadowoleniem z siebie w kontekście osiągniętych rezultatów. Aby dawała satysfakcję, praca musi być poniekąd przyjemnością, do takiej pracy wstaje się z rano z uśmiechem.

Osoby z pokolenia Z mające stałą pracę wskazują na pieniądze i rozwój jako dwa główne czynniki, dzięki którym pracę można uznać za satysfakcjonującą. Pokolenie to nie wykonuje pracy dlatego, że chce pracować, tylko najczęściej głównym motywatorem jest to, że muszą się z czegoś utrzymać. Stawiają na rozwój – im będą lepsi, tym większe pieniądze za tym pójdą, a nabyte umiejętności mogą przydać się w przyszłości. Jednocześnie pokolenie Z chce robić to, co lubią, co ich interesuje.

Pracodawca idealny

Pokolenie Z nie przywiązuje się raczej do jednego pracodawcy. Studenci i uczniowie, pracujący zazwyczaj dorywczo lub czasowo oczekują, że pracodawca będzie wyrozumiały, motywujący, nie będzie się wywyższać i pozwoli na dużą samodzielność.

Wpływ na losy firmy wiąże się dla nich ze zbyt dużą odpowiedzialnością, trudnym i stresującym wyzwaniem, większą presją, oczekiwaniami, w związku z tym niechętnie podchodzą do zagadnienia.

Pokolenie Z pracujące regularnie dobrze postrzega pracodawcę, który oferuje dobre wynagrodzenie i szeroki wachlarz benefitów. Chcą mieć partnerskie relacje z pracodawcą, który zapewni im dobrą atmosferę, w pracy, możliwość rozwoju i poczucie sukcesu.

Cechy idealnego lidera

Dla studentów i uczniów lider idealny to silny przywódca, władca, pewny siebie profesjonalista. Ma być sprawiedliwy, charyzmatyczny, pracowity i kreatywny.

Pokolenie Z ze stałą pracą jako kluczowe wymienia następujące cechy lidera: doświadczenie, stanowczość, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz charyzma, dzięki której pociąga za sobą ludzi. Idealny lider wierzy w to, co robi i utożsamia się z organizacją. Jest otwarty, wyrozumiały, mądry i sprawiedliwy.

POKOLENIE Y, czyli urodzeni w latach 1981-1994, tzw. Millenialsi

To osoby z „misyjnym” podejściem do pracy. Pracodawcę traktują partnersku i takie relacje zawodowe preferują. Doceniają możliwość rozwijania kompetencji i pracę zespołową. Ważną rolę ogrywa dla nich niezależność. W komunikacji najczęściej korzystają z wiadomości tekstowych, również za pośrednictwem mediów społecznościowych lub przez aplikacje.

Satysfakcja z pracy

Praca, w której się odnajdują i która sprawia im przyjemność to istotny dla nich czynnik satysfakcji z pracy. Cenią również dobry kontakt ze współpracownikami i możliwość wzajemnej pomocy. Ważny jest rozwój, docenianie, dobre motywujące słowo od przełożonego oraz elastyczność. Liczą się dobre zarobki, nagrody za wyniki oraz dodatkowe benefity, jak np. samochód służbowy.

Pracodawca idealny

Idealny pracodawca w oczach pokolenia Y zapewnia stabilność zatrudnienia, docenia, daje możliwość popełniania błędów. Ważna jest dobra komunikacja, jasność przekazu i otwartość. Pracodawca musi być konsekwentny w podejmowaniu decyzji oraz wspierać w rozwiązywaniu problemów.

Cechy idealnego lidera

To człowiek, który swoją postawą i zachowaniem wzbudza szacunek. Umie słuchać i rozumie członków swojego zespołu. Jest wyrozumiały, otwarty na pomysły, potrafi rozwiązywać problemy. Wspiera i jest konsekwentny w swoich decyzjach. Wyróżnia go profesjonalizm, merytoryczne podejście do zadań oraz autentyczność w działaniu.

POKOLENIE X, czyli urodzeni w latach 1965-1980

To ludzie nastawieni na rozwój swoich kompetencji, ale też dużą wagę przywiązują do wykonywanego zawodu. Oczekują wynagrodzenia adekwatnego do zakresu obowiązków, cenią możliwość awansu, samodzielność, benefity oraz work-life balance. Najchętniej komunikują się poprzez e-mail i rozmowy telefoniczne.

Satysfakcja z pracy

Pokolenie X chce mieć wpływ na rozwój firmy. Sa spełnieni w pracy, gdy każdy dzień niesie nowe wyzwania oraz gdy są doceniani.

Pracodawca idealny

Pracodawca idealny docenia, chwali, ma partnerskie podejście do pracowników. Jest kompetentny, interesuje się wieloma aspektami życia swoich pracowników, również życia prywatnego.

Cechy idealnego lidera

Doświadczony, lojalny, kompetentny, ale przede wszystkim ma być dobrym i mądrym człowiekiem z pasją. Powinien potrafić zaciekawić, porwać za sobą, zmotywować. Jest stanowczy, ale jednocześnie sprawiedliwy. Cechuje go szacunek do ludzi, otwartość i autorytet.

POKOLENIE BABY BOOMERS, czyli urodzeni w latach 1946-1964

To lojalni pracownicy, którzy rozwój kariery widzą w ramach struktury firmy. Cenią dobrą płacę, możliwość awansu, stabilność zatrudnienia oraz pakiety benefitów. W kwestii komunikacji preferują formę bezpośrednią jak rozmowa twarzą w twarz i kontakt telefoniczny.

Satysfakcja z pracy

Pokolenie Baby Boomers najlepiej czuje się w pracy, kiedy robią to, co lubią. Nie może być nerwowo, nie może być stresu – wtedy „chce się wracać do pracy”. Cenią bezpieczeństwo, stabilność, ale również możliwość ciągłego rozwoju. Zarobki są ważne, powinny być adekwatne do obowiązków.

Pracodawca idealny

To specjalista który wie, o czym mówi. Ludzki, tolerancyjny, wyrozumiały, rozumiejący potrzeby ludzi, który buduje więzi z pracownikami. Wymagający a jednocześnie potrafiący docenić.

Cechy idealnego lidera

Idealny lider kojarzony jest z wodzem, ze stabilnością, z osoba godną zaufania. Kompetentny, stanowczy ale sprawiedliwy. Wymagający i doceniający. Stabilny emocjonalnie. Ma wzorcową postawę, szanuje ludzi i umie przyznać się do błędu. Jest zaangażowany w rozwój pracowników. W codziennej pracy opiera się na faktach, nie na opiniach.

4 korzyści zespołów multigeneracyjnych

HR Standard wymienia 4 korzyści płynące z posiadania zespołów wielopokoleniowych w organizacji. Sa nimi:

Różnorodne kompetencje

Przedstawiciele różnych generacji w jednym zespole posiadają różne umiejętności, które wynikają nie tylko z tego, że znajdują się na różnych etapach rozwoju zawodowego, ale również z doświadczenia życiowego. W związku z tym mogą i powinni czerpać od siebie to, co najlepsze, uczyć się i wzajemnie wspierać.

Menedżerowie powinni uczyć się jak ten potencjał wykorzystać. Jeśli na przykład osoba w zespole nie posiada konkretnych umiejętności, a posiada je inny członek zespołu, to w kontekście pracy zespołowej stanowi to świetne uzupełnienie luki kompetencyjnej, które jednocześnie jest okazją do rozwoju.

Szersze spojrzenie

Często przeszkodą w zbudowaniu dobrze funkcjonującego wielopokoleniowego zespołu bywa niezrozumienie i koncentrowanie się na wadach, a nie zaletach poszczególnych pokoleń. Starsi postrzegają młodych jako roszczeniowych. Nie biorą pod uwagę tego, że od młodych można uczyć się pozytywnego podejścia do pracy i życia, jako dwóch oddzielnych kwestii.

Młodym pracownikom często przeszkadza, a wręcz drażni ich fakt, że starsze pokolenia są zbyt tradycyjne, nie zawsze nadążają lub w ogóle nie próbują nadążać za zmianami technologicznymi. Młodzi nie postrzegają starszych jako wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych, gdzie mogliby czerpać z ich bogatego doświadczenia.

Mówi się, że zróżnicowany wiekowo zespół jest innowacyjny, gdy potrafi czerpać z atutów każdego pokolenia. Umiejętność spojrzenia z perspektywy różnych generacji niejednokrotnie pozwala  na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Przedstawiciele Baby Boomers i pokolenia X są bardziej odpowiedzialni w kwestii realizacji zadań, za to młodzi nie zawahają się stawiać trudnych pytań przełożonemu.

Mniejsza rotacja

Jeśli w skład zespołu wchodzą ludzie w podobnym wieku, istnieje ryzyko tzw. falowych rotacji. Chodzi na przykład o urlopy macierzyńskie, przejścia na emeryturę, czy klasyczna zmiany pracy, co w przypadku młodszych pokoleń jest niejako wpisane w ich naturę. Zarówno czasowe absencje, jak i rotacje, jeśli są falowe, stanowią istotne zagrożenie dla płynności procesów w firmie i są wyzwaniem rekrutacyjnym. Zespoły wielopokoleniowe nie doświadczają takich falowych rotacji, a więc w pewien sposób chroni to firmę przed falą odejść, zapewniając stabilność zatrudnienia i wydajność zespołów.

Naturalny transfer wiedzy

W zróżnicowanym wiekowo zespole poszczególni członkowie w naturalny sposób uczą się od siebie. Dotyczy to nie tylko transferu wiedzy od młodych, zaawansowanych technologicznie pracowników do tych starszych. Pracownicy z pokolenia X czy Baby Boomers, mają bardzo duży potencjał, który wynika z doświadczenia, kompetencji zawodowych, zaangażowania w pracę, czy potrzeby samorealizacji. Dobrze przemyślany plan współpracy ze starszymi pracownikami może okazać się skutecznym rozwiązaniem.

Zespół wielopokoleniowy wsparciem dla lidera

Wielopokoleniowy zespół może stać się zespołem samozarządzającym. Posiadając różnorodne kompetencje, umiejętność spojrzenia na problem z różnych perspektyw, ucząc się wykorzystywać atuty członków w każdym wieku i w naturalny sposób przekazując sobie wiedzę i doświadczenie może być dużym wsparciem w codziennej pracy lidera.

Starsi pracownicy, zazwyczaj wykazujący się większą odpowiedzialnością, mają pozytywny wpływ na pracę w zespole. Z kolei młodsze pokolenia pracowników, entuzjastycznie podchodzące do życia i pracy, wnoszą do zespołu otwartość na innowacje i nieszablonowość.

Gdy różne pokolenia współpracują w ramach zespołu, niejednokrotnie mogą wypracować rozwiązania nieosiągalne dla zespołów, które składają się z pracowników w podobnym wieku. Należy jednak przestrzegać zasady, że darzą się szacunkiem, słuchają siebie nawzajem, są empatyczni, a przede wszystkim unikają stereotypowego spojrzenia na poszczególne generacje.

Zespół wielopokoleniowy to nie tylko tworzenie możliwości dla młodych. Starsi pracownicy również powinni mieć możliwość wniesienia swoich unikalnych perspektyw i doświadczeń. Jedno jest pewne – jeśli lider zmaga się z zarządzaniem zróżnicowaną wiekowo grupą ludzi, powinien pamiętać, że działanie takie wymaga zrozumienia, wyrozumiałości, cierpliwości i czasu.

______________________________

Jeśli zarządzanie zespołem wielopokoleniowym jest dla Ciebie wyzwaniem, skontaktuj się z naszym ekspertem: bezpłatna konsultacja

bezpłatna konsultacja Leanpassion

______________________________

Jeśli interesuje Cię rozwój w kierunku świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania zespołem, preferujesz e-learning, czyli nauczanie na żądanie, dołącz do certyfikowanego programu rozwojowego Lean Leadership. Otrzymujesz 12-miesięczny dostęp do platformy i uczysz się kiedy masz czas. Program zawiera m.in. 5 modułów merytorycznych, ponad 50 materiałów video oraz case studies z różnych branż.  Sprawdź szczegóły >>