Kaizen – japońska praktyka i sztuka zarządzania. Kaizen to ciągłe rozwiązywanie problemów, inaczej nieustanne doskonalenie i usprawnianie organizacji dzięki wykorzystaniu wiedzy i zaangażowania pracowników. To ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstw. To stałe zaangażowanie wszystkich pracowników, by firma wciąż była Lean.

Doskonalenie w kaizen polega na usprawnianiu miejsca pracy, procesów wytwórczych i życia codziennego.

Dwa filary Kaizen to: ulepszanie i zmiana na lepsze oraz stale toczący się proces. Celem kaizen jest więc skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawa jego jakości a także tworzenie kryteriów oceny i nagradzania. Przede wszystkim zaś kaizen ma prowadzić do redukcji kosztów produkcji, co odbywa się głównie poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa. Sztuka ta tworzy atmosferę, w której przedsiębiorstwa rozwiązują wewnętrzne problemy i podejmują współpracę. Kaizen zorientowany jest na proces oraz sposób zarządzania, a nie na ocenę ludzi przez pryzmat wyników, jakie osiągają.
Filozofia kaizen bazuje na przekonaniu, że pracownicy wdrażający codziennie niewielkie usprawnienia (kaizeny) w swojej pracy powodują szybsze doskonalenie się organizacji i w ten sposób zdobywa ona większą przewagę nad konkurencją, niż w przypadku, kiedy inwestujemy co jakiś czas w duże udoskonalenie.
Kaizen może mieć 2 rodzaje: przepływu i procesu. Pierwszy to doskonalenie przepływu materiału i informacji. Drugi zaś to usprawnianie pojedynczych stanowisk pracy.
Kaizen jest nie tylko strategią zarządzania, ale również częścią kultury japońskiej, odnoszącą się do ciągłego dążenia do doskonałości w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI