Kanban – (jap. „kartka papieru”) jest to opracowana w Japonii w latach 50. XX wieku metoda zarządzania produkcją zapoczątkowana w japońskim koncernie Toyota.
Kanban to narzędzie, które ułatwia optymalizację procesu. Umiejętnie stosowany podnosi produktywność i przewidywalność pracowników oraz skraca czas dostarczania zamówienia klientowi (ang. lead time).
Najpopularniejszym narzędziem, stosowanym do pokazania etapów pracy, jest fizyczna albo wirtualna tablica kanbanowa. W najprostszej postaci sprowadza się ona do trzech kolumn: ‘Do zrobienia’, ‘W trakcie’, ‘Zrobione’. Za pomocą wizualizacji można pokazać prosty proces, w jakim pracuje jeden zespół, ale i bardzo skomplikowany, wymagający zaangażowania wielu zespołów i specjalistów. Dzięki temu wszyscy znają swoje cele, wiedzą, jaki jest standard i gdzie jest problem. Tablica pełni funkcję punktu informacyjnego i często staje się ogniwem spajającym ludzi połączonych przez wspólny cel i proces.
Zarządzanie wizualne to przejrzyste i wystandaryzowane środowisko pracy. Ułatwia on pracę i zarządzanie. Pozwala firmie cały czas stawać się Lean, identyfikować i eliminować problemy, a przy tym poprawiać efektywność i komunikację w zespole. Poza wizualnymi tablicami, których głównym zadaniem jest angażować zespół do cyklu cel-wynik-problem a następnie cel-wynik-kaizen, wizualne powinny być też procesy (widać jaki jest standard pracy oraz co stanowi teraz problem) oraz wizualni liderzy – widoczni dla zespołu, gotowi do wsparcia w gemba, obecni podczas boardmeetingów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI