Kaskadowanie celów

Kaskadowanie celów – rozwinięcie celów strategicznych przedsiębiorstwa na cele dla poszczególnych struktur, np. działów w firmie, a potem na cele jednostkowe, inaczej przełożenie celów strategicznych na cele pojedynczych pracowników.
Sprawne funkcjonowanie i rozwój wymagają określenia misji, wizji i celów strategicznych, a następnie skaskadowania celów na niższe szczeble organizacji, tak aby każdy każdego dnia realizował kontekst biznesowy firmy. Duże cele powinny zostać rozbite na mniejsze i zostać przydzielone do konkretnych pracowników czy działów firmy. W ten sposób wizja firmy zostaje przetłumaczona na codzienne działania operacyjne. Dzięki temu każdy pracownik zaangażowany jest we wspólne wygrywanie i realizację strategii.
Stosując 7 kroków kaskadowania strategii sprawiamy, że wszyscy pracownicy mają wspólne cele. Na czym to polega? Cele strategiczne tłumaczone są na kierunek dla organizacji, te zaś na proces biznesowy, wspólne cele, które z kolei wyznaczają krytyczne czynniki sukcesu i wskaźniki efektywności (KPI), a następnie na cele indywidualne. Ostatnim poziomem kaskadowania strategii – ale jednym z ważniejszych – jest komunikacja strategii, która może być przejawiana poprzez zarządzanie wizualne. Wspólne cele ustalane są w rozmowach przełożonych z podwładnymi, w których są one doprecyzowanie i uszczegółowianie.
Kaskadowanie celów pomaga zbudować plan działania dla realizacji celu. Dzięki temu firma zwiększa swoje szanse na realizację strategii oraz zrozumienie przez pracowników, na czym polega ich rola w firmie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI