Lean management

Czym jeste lean management? To koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, oparta na tzw. szczupłych praktykach wypracowanych w drugiej połowie XX w. przez zarządzających Toyoty, określanych przez nich samych jako Toyota Production System (TPS). Zakłada ona dostosowanie do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników, czyli wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa. Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

VOUCHER SZKOLENIOWY

Odbierz voucher na usługi Leanpassion, w zakresie projektów dedykowanych dla firm oraz na programy transformacyjno-rozwojowe w formule otwartej dla kadry menedżerskiej.

Życzymy udanych decyzji biznesowych
Zespół Leanpassion