Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023

Autorytet lidera to zaufanie, wiarygodność i szacunek, jakimi pracownicy darzą swoich przełożonych. To potężna broń w leadershipowej skrzynce z narzędziami przywódczymi, niezbędna w dążeniu do skuteczności i efektywności. Budowanie autorytetu powinno opierać się na wysokiej klasy zdolnościach przywódczych. Lider cieszący się autorytetem to nie tylko osoba, która potrafi podejmować decyzje i dawać przykład innym, ale także ktoś, kto dba o uczucia swoich ludzi.

W Artykule:

 • Jeśli to ludzie są najważniejszą wartością organizacji, to ich bezpośredni przełożony odgrywa bardzo istotną rolę.
 • Zespół potrzebuje lidera, który jest obecny, działa, pomaga oraz wspiera tu i teraz.
 • Pracownicy nie mogą wątpić w wiarygodność swojego bezpośredniego przełożonego. Cenią jego empatyczne podejście, czyli zrozumienie i branie pod uwagę ich perspektywy, oraz umiejętność kreowania środowiska pracy wspierającego pracę zespołową.
 • Aby być wiarygodnym, cenionym i szanowanym, lider musi zrozumieć cechy które powinien posiadać, aby ludzie za nim podążali.
 • Wiarygodność to bycie godnym zaufania i niezawodnym w tym, co się mówi lub robi. Oznacza to również bycie konsekwentnym w kontaktach z pracownikami, aby wiedzieli, czego mogą się po liderze spodziewać w codziennej pracy.
 • Kluczowe w zachowaniu lidera jest wykazywanie się uczciwością i sprawiedliwością we wszystkich interakcjach z zespołem, z innymi pracownikami organizacji, ale również z klientami, jeśli takie interakcje istnieją.
 • Ważną cechą lidera, który chce budować swój autorytet, jest pewność siebie połączona z umiejętnością inspirowania innych poprzez słowa i działania, poprzez okazywanie zaufania do siebie.
 • Budowanie autorytetu to nie tylko traktowanie ludzi z szacunkiem i uczciwością. Wiarygodny lider potrafi również wykazać się empatią, docenieniem i wsparciem dla swoich współpracowników.
 • Empatia to umiejętność patrzenia na rzeczywistość z perspektywy innej niż własna. To reorientacja lidera z „ja” na „inni”.
 • Lider, który pragnie zbudować swój autorytet przywódcy, powinien zacząć od zbudowania wiarygodności i zaufania również w kontekście swoich kompetencji merytorycznych.
 • Lider cieszący się autorytetem swoją postawą pokazuje, że zależy mu na rozwoju zespołu nie tylko jako pracowników, ale też jako ludzi.

Spis treści:

 1. Znaczenie autorytetu lidera
 2. Cechy lidera, za którym ludzie podążają
 3. Wiarygodność
 4. Uczciwość
 5. Zdolność do inspirowania innych
 6. Empatia
 7. Kompetencje
 8. Jak budować autorytet lidera

Zobacz też: Skuteczne sposoby na rozwój zespołu

Znaczenie autorytetu lidera

Jeśli to ludzie są najważniejszą wartością organizacji, to ich bezpośredni przełożony odgrywa bardzo istotną rolę. Stoi bowiem na pierwszej linii kontaktu z pracownikami i ma na nich bezpośredni, najważniejszy wpływ. Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Musi mieć wiarygodność w stosunku do swoich pracowników, aby zespół mógł mu zaufać, że zrobi to, co jest właściwe dla obu zainteresowanych stron.

Gdy ludzie postrzegają lidera jako osobę bez autorytetu – jest dla nich osobą niewiarygodną – mogą nie słuchać tego, co mówi lub robić to, co uważają za stosowne, zamiast pracować zespołowo i dążyć do realizacji postawionych celów.

Autorytet lidera to zaufanie, wiarygodność i szacunek, jakimi pracownicy darzą swoich przełożonych. To potężna broń w leadershipowej skrzynce z narzędziami przywódczymi, niezbędna w dążeniu do skuteczności i efektywności.

Ludzie potrzebują lidera, który jest obecny, działa, pomaga i wspiera tu i teraz. Pracownicy nie mogą wątpić w wiarygodność swojego bezpośredniego przełożonego. Cenią jego empatyczne podejście, czyli zrozumienie i branie pod uwagę ich perspektywy, oraz umiejętność kreowania środowiska pracy wspierającego pracę zespołową. Ważne jest również przygotowanie merytoryczne dające ludziom poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą wykonywanych zadań.

Cechy lidera, za którym ludzie podążają

Aby być wiarygodnym, cenionym i szanowanym, lider musi zrozumieć cechy które powinien posiadać, aby ludzie za nim podążali.

Wiarygodność

Wiarygodność to bycie godnym zaufania i niezawodnym w tym, co się mówi lub robi. Oznacza to również bycie konsekwentnym w kontaktach z pracownikami, aby wiedzieli, czego mogą się po liderze spodziewać w codziennej pracy. Ludzie będą szanować swojego lidera, jeśli będą mieli poczucie, że mogą liczyć na jego słowa i działania.

Uczciwość

Uczciwość postrzegana jako etyczne zachowanie we wszystkim, co robi lider i – uwaga – nawet wtedy, gdy nikt „nie patrzy”. Uczciwość jest niezwykle pomocna w budowaniu zaufania w zespole i w organizacji. Kluczowe zatem w zachowaniu lidera jest wykazywanie się uczciwością i sprawiedliwością we wszystkich interakcjach z zespołem, z innymi pracownikami organizacji, ale również z klientami, jeśli takie interakcje istnieją.

Obecnie – w czasach kryzysu, niepewności i nieprzewidywalności – uczciwość przeżywa swój renesans i stanowi niejako filar autorytetu przywódcy. Wspiera zachowania budujące zaangażowanie w zespole. Jest doskonałą odpowiedzią na sytuacje, w których doświadczamy manipulacji, braku transparentności informacji, mnogości alternatywnych interpretacji otaczającej rzeczywistości.

Zdolność do inspirowania innych

Umiejętność inspirowania innych to sposób, w jaki lider wchodzi w interakcje ze swoimi pracownikami i czy pracownicy postrzegają lidera jako wzór do naśladowania. Bycie w stanie inspirować innych oznacza dawanie im przykładów, jak powinni postępować w określonych sytuacjach. Pomoc w dostrzeżeniu tego, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie nie, kiedy pracują pod presją lub mają do czynienia z problemami. Aby być dobrym wzorem do naśladowania, lider musi pamiętać, że niezależnie od tego, co dzieje się w jego życiu prywatnym i zawodowym, nigdy nie powinno to wpływać na etykę jego pracy.

Pewność siebie w połączeniu z umiejętnością inspirowania innych poprzez słowa i działania, poprzez okazywanie zaufania do siebie jest ważną cechą dobrego lidera. Pewność siebie inspiruje do naśladowania, swoją postawą lider pokazuje ludziom, że pomimo stojących przed zespołem wyzwań istnieją rozwiązania umożliwiające osiągnięcie sukcesu. Liczy się inspirowanie do współpracy w kontekście stawianych celów, wsparcie i wspólne pokonywanie problemów napotykanych na drodze do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Empatia

Budowanie autorytetu to nie tylko traktowanie ludzi z szacunkiem i uczciwością. Wiarygodny lider potrafi również wykazać się empatią, docenieniem i wsparciem dla swoich współpracowników. Empatia to umiejętność patrzenia na rzeczywistość z perspektywy innej niż własna. To wrażliwość interpersonalna, wczuwanie się w sytuację pracowników, zrozumienie ich emocji, motywów postępowania, czy źródeł ich decyzji i postaw. To konieczna reorientacja lidera z „ja” na „inni”.

Według Harvard Business Review, empatia jest jednym z najważniejszych predyktorów sukcesu przywódczego. Liderzy, którzy potrafią postawić się w sytuacji innej osoby – empatia, dokładnie odczytywać emocje innych ludzi – inteligencja emocjonalna, i skutecznie radzić sobie z trudnymi rozmowami – odporność, będą radzić sobie lepiej niż ci, którzy nie potrafią nawiązać relacji lub mają trudności z zarządzaniem trudnymi sytuacjami.

Umiejętność wczuwania się w sytuację innych jest niezbędna w roli lidera, ponieważ pomaga zrozumieć potrzeby zespołu i zbudować zaufanie. W rzeczywistości badania pokazują, że liderzy, którzy są w stanie wykazać się empatią, odnoszą większe sukcesy niż ci, którzy nie potrafią lub nie chcą zrozumieć perspektywy swoich pracowników.

Oto kilka wskazówek w jaki sposób, jako lider, możesz ocenić swoje empatyczne podejście do przywództwa:

 • Bądź świadomy wpływu swoich słów i działań na innych.
 • Bądź świadomy, jak Twoje słowa i działania są odbierane przez innych.
 • Zastanów się, dlaczego możesz mieć większy wpływ na niektórych ludzi/grupy niż na innych i co możesz zrobić, aby pokonać to wyzwanie.

Kompetencje

Każdy lider, który pragnie zbudować swój autorytet przywódcy, powinien zacząć od zbudowania swojej wiarygodności i zaufania. Pracownicy muszą wierzyć, że potrafi wykonać daną pracę, zanim podążą za jego wskazówkami lub podejmą się nowych zadań. Jednakowoż, jeśli nie wierzą w umiejętności lidera jako menedżera, to nie ma znaczenia, ile empatii i uznania okazuje on zespołowi – nie będą na tyle przekonani, aby wykonywać polecenia kogoś, kto nie wydaje się wystarczająco wiarygodny i kompetentny jako lider.

Jak budować autorytet lidera

4 najważniejsze wskazówki dla lidera, będące podstawą świadomego przywództwa, niezależnie od stylu przywództwa czy sytuacji:

 • Bądź szczery.
 • Bądź wiarygodny.
 • Bądź empatyczny.
 • Bądź kompetentny.

Kiedy ludzie wiedzą, że lider jest uczciwy i szczery, będą mu ufać i chętniej za nim podążać. Kiedy widzą, że jest empatyczny, będą skłonni włożyć dodatkowy wysiłek. Będą świadomi tego, że nie chodzi tylko o to, co jest najlepsze dla firmy, ale także o to, co jest najlepsze dla każdego w zespole. Kiedy, w postrzeganiu zespołu, lider jest kompetentny i wie, co robi – ludzie chętnie podążają za jego przykładem.

Lider powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak trudno czasami utrzymać się na właściwym kursie, gdy pracuje się z zespołem ludzi, w którym zazwyczaj każdy ma inną osobowość i umiejętności. Dlatego lider jest z zespołem i w dobrych, i w trudnych chwilach. Docenia pracowników, którzy dobrze wykonują swoja pracę. Docenia również tych, którzy popełnili błąd i podjęli kroki w celu poprawy. Wspiera tych, którzy mają problemy. W ten sposób pokazuje zespołowi, że zależy mu na ich rozwoju nie tylko jako pracowników, ale też jako ludzi.

Budowanie autorytetu powinno opierać się na wysokiej klasy zdolnościach przywódczych. Obejmują one, między innymi, zdolność do słuchania i rozumienia potrzeb innych, a także zdolność do motywowania ludzi za pomocą empatii, uznania i wsparcia. Lider cieszący się autorytetem to nie tylko osoba, która potrafi podejmować decyzje i dawać przykład innym, ale także ktoś, kto dba o uczucia swoich ludzi.

______________________________

Jeśli Twoim wyzwaniem jest budowanie autorytetu wśród pracowników, zapraszamy Cię do kontaktu z nami: bezpłatna konsultacja

bezpłatna konsultacja Leanpassion