Mapowanie strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości – technika wykorzystywana do analizy i ustalenia przepływu przez proces produkcyjny materiałów i informacji istotnych dla tworzenia wartości dodanej do produktu lub usługi, z perspektywy klienta. Strumień Wartości to więc wszystkie działania (zarówno te, które dodają wartość, jak i te, które wartości nie dodają), podejmowane w celu przeprowadzenia danego produktu przez cały proces od zlecenia do Klienta.
Mapy strumienia wartości tworzone są w celu ustalenia, gdzie w procesie produkcyjnym dochodzi do strat, marnotrawstw (muda) i jak te marnotrawstwa wyeliminować. Można zmapować każdy proces w przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę także procesy nieprodukcyjne.
Pierwszym etapem Mapowania Strumienia Wartości jest stworzenie Mapy Stanu Obecnego procesu produkcyjnego. W tym celu, należy określić główną rodzinę produktów. Aby otrzymać największe efekty, należy się skupić na rodzinie o największym popycie. Następnym etapem jest zbieranie informacji na temat wszystkich procesów, które obejmują cały strumień wartości.
Po określeniu tego, określić należy ilość surowców, zapasów międzyoperacyjnych (WIP) oraz wyrobów gotowych. Jest to bardzo ważne, aby otrzymać czas przejścia przez dany proces. Następnym krokiem jest sprecyzowanie przepływu informacji między działem planowania i poszczególnymi procesami. Wynikiem finalnym tworzenia Mapy Stanu Obecnego jest Lead Time (dolna oś czasu), która pokaże, ile produkt jest przetwarzany w poszczególnych procesach oraz ile czasu spędza w magazynie. Na tej podstawie można określić korzyści przy wdrożeniu stanu przyszłego, który będzie określony po stworzeniu nowej koncepcji przy zastosowaniu metodyki Lean.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI