Metoda 5s (Five S)

5S (Five S) – jest to metoda zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną, uporządkowaną organizację stanowiska pracy. System ten ułatwia identyfikację i eliminację marnotrawstwa. Podstawą 5S są pomysły wszystkich pracowników, dlatego wymaga to od nich dużego zaangażowania. 5S oparte jest na 5 filarach:

  1. Seiri – sortowanie
  2. Seiton – systematyka
  3. Seiso – sprzątanie
  4. Seiketsu – standaryzacja
  5. Shitsuke – samodyscyplina.

Sortowanie – dzielenie przedmiotów na niezbędne do pracy i usuwanie, eliminacja tych zbędnych.
Systematyka – dbanie o to, by rzeczy miały swoje stałe jedno miejsce.
Sprzątanie – system zapobiegania bałaganowi na stanowisku pracy, codzienne jego sprzątanie według określonego harmonogramu.
Standaryzacja – udział w stworzeniu takich samych dla całego zakładu
zasad, które pozwolą utrzymać Selekcję, Systematykę i Sprzątanie.
Samodyscyplina – regularne stosowanie poprzednich 4 kroków. W ten sposób staje się to automatyczne i naturalne dla pracownika jak „druga natura”.

Zasady te mają na celu zmniejszyć liczbę błędów, podnieść wydajność pracy, ułatwić organizację pracy i zaangażować pracowników w sprawy firmy.
Zadaniem liderów jest nauczenie zasad 5S wszystkich pracowników, w tym przede wszystkim nowych.

W języku angielskim zasady te tłumaczone są jako: sortowanie, systematyczne układanie, połysk, standaryzacja, utrzymanie lub odmiana. Często można spotkać również określenie 5C.
Firma Toyota używa tylko 4S (bez Shitsuke).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI