Lean – metodologia, strategia czy filozofia?

Według założeń metodologii LEAN to identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa.

STRATEGIA LEAN to natomiast  stworzenie takich warunków funkcjonowania organizacji, w których pracownicy i liderzy wspólnie realizują kontekst biznesowy firmy, jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo.

Lean to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.
Wskazuje się, że Lean oparty jest na 3 filarach:
– określenie i tworzenie wartości dla klienta,
– ciągłe doskonalenie procesu poprzez eliminację marnotrawstw,
– szacunek dla załogi, poprzez postawę kadry zarządzającej.
W codzienności, Lean jest ciągłą obserwacją przez każdego pracownika swojej pracy i pytaniem, co mogę zrobić z oferowanymi przez nas produktami/usługami i procesami, by spełnić wymogi naszych klientów – tak, aby zapewnić im szybką realizację przy odpowiedniej jakości produktu/usługi. W firmie, która chce stać się Lean, należy obserwować proces, określić co stanowi wartość dodaną, identyfikować i eliminować marnotrawstwo oczywiste.

Najczęściej w kontekście Lean mówi się o narzędziach (Lean 1.0) i kulturze (Lean 2.0). To przeszłość. Dziś mówimy o strategicznym podejściu do Lean – Lean 3.0. To stworzenie takich warunków funkcjonowania organizacji, w której wszyscy pracownicy są zaangażowani we wspólne wygrywanie; każdy, każdego dnia świadomie (praca zgodnie z rolą) realizuje kontekst biznesowy firmy (misja, wizja, wartości, cele strategiczne), jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo. A w zaoszczędzonym czasie można wreszcie popracować nad poprawą wartości dostarczanej do klienta.
Jedynie takie podejście daje długotrwałe efekty widoczne i mierzalne w wynikach działalności firmy, wpływając na wzrost, zaangażowanie, produktywność i rozwój.