Total Productive Maintenance – system angażujący całą załogę, którego głównym celem jest zwiększenie stabilności procesów produkcyjnych oraz wydłużenie okresu eksploatacji i obniżenie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń. Realizowane jest to przez maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów przy zachowaniu wysokiej ich jakości (zobacz: SMED). Zawiera każde działanie operatorów (autonomiczna konserwacja) i personelu utrzymania ruchu (planowa konserwacja) z zakresu konserwacji maszyn lub urządzeń w przedsiębiorstwie. Efektem odpowiedniego zorganizowania współpracy między nimi jest więc wyższa efektywność nawet mocno już wyeksploatowanego urządzenia i znaczne zmniejszenie zagrożenia awarią lub przestojem. TPM udowadnia, że nowa maszyna nie oznacza natychmiastowej poprawy efektywności.
Kluczowe w TPM jest zwiększanie efektywności maszyn przez poprawę organizacji pracy, projektowanie i przestrzegania standardów konserwacji, skuteczny system szkolenia i usprawnianie pracy.
Zwiększanie efektywności pracowników odbywa się zaś poprzez poszerzenie ich umiejętności i wiedzy – co jest równoznaczne ze zwiększeniem ich odpowiedzialności. Pracownicy zgodnie z założeniami stają się bardziej zaangażowani w swoja pracę, potrafią właściwie interpretować zaistniałą sytuację a w konsekwencji podejmować właściwe decyzje. Ich działania powinny koncentrować się na utrzymaniu maszyn i urządzeń w stanie wysokiej dostępności w taki sposób, aby dział utrzymania ruchu otrzymywał od operatorów informacje o stanie całego sprzętu w celu zaplanowania produkcji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI