TPS (Toyota Production System)

Toyota Production System (TPS) to zespół narzędzi i praktyk wypracowanych począwszy od lat 50. XX w. przez zarządzających fabryką Toyoty, który pozwolił firmie na znaczne podniesienie jakości produkcji oraz liczby produkowanych samochodów. Dążąc do ich poprawy, wypracowano szereg narzędzi, które są obecnie stosowane w ramach Lean Management/Manufacturing: 5S, Jidoka, 5 x Dlaczego, zdefiniowanie siedmiu marnotrawstw. Najważniejszą ideą TPS jest Kaizen, czyli potrzeba i droga bezustannego, ciągłego doskonalenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI