Training Within Industry – program rozwoju umiejętności przełożonych w zakresie szkolenia pracowników. Obejmuje:
– Instruowanie Pracowników (IP)
– Doskonalenie metod pracy (MP)
– Relacje z pracownikami (RP)
– Bezpieczeństwo Pracy (BP),
Został wprowadzony przez Stany Zjednoczone, aby poprawić szybkość i jakość produkcji w czasie II Wojny Światowej. Stał się jednym z podstawowych elementów Lean.

W programie TWI liderem nazywa się osobę, która formalnie zarządza grupą ludzi (kierownik, brygadzista), ale również doświadczonych operatorów, którzy np. w momencie szkolenia biorą odpowiedzialność za uczącego się pracownika.
Program TWI daje konkretne metody, aby wspierać liderów w ich codziennych obowiązkach zarządczych:
TWI IP to efektywne szkolenie pracowników z tego, jak powinni prawidłowo, bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje zadania produkcyjne, co powinno prowadzić do wzrostu wydajności.
TWI MP to efektywne doskonalenie metod pracy tak, aby przy tych samych zasobach ludzkich, maszynach i materiałach być zdolnym do produkowania większej liczby dobrych jakościowo wyrobów w krótszym odstępie czasu.
Dzięki TWI RP przełożony staje się nie tylko zwierzchnikiem podwładnego, ale i jego partnerem zawodowym, a to w konsekwencji zaowocuje szybszym dostrzeżeniem problemu.
Skuteczny system bezpieczeństwa pracy TWI BP, to przede wszystkim identyfikacja zagrożeń, próba ich eliminowania, analizowanie stanowiska pracy i proces ciągłego doskonalenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI