Visual management

Czym jest zarządzanie wizualne (Visual Management – VSM)? To zestaw narzędzi ułatwiający zarządzanie produkcją, podniesienie jej przejrzystości, zapobieganie błędom i przeprowadzenie analiz. W tym celu wykorzystywane są tablice, wykresy, instrukcje stanowiskowe, oznaczenia stanowisk, pól odkładczych, miejsc składowania narzędzi (np. za pomocą tablic cieni), systemy zgłaszania awarii (sygnalizacje).

W strategii lean istotą zarządzania wizualnego jest uzyskanie takiego środowiska pracy, w którym nikt niczego nie będzie musiał się domyślać. Przy czym NIKT oznacza w tym wypadku 100% interesariuszy (pracownicy, liderzy, menedżerowie, związki zawodowe). A NICZEGO dotyczy trzech podstawowych aspektów: WYNIKÓW, PROCESÓW, LIDERÓW. W dużym uproszczeniu:

– Nikt nie musiał się domyślać, jakie są CELE i czy są TERAZ realizowane.

– Nikt nie musiał się domyślać, jaki jest STANDARD PROCESU i gdzie jest TERAZ problem.

– Nikt nie musiał się domyślać, jaki jest MODEL ZARZĄDZANIA LIDERA i czy jest TERAZ przestrzegany.

Dzięki zarządzaniu wizualnemu można osiągnąć lepszą zwinność organizacji, która stanowi przewagę konkurencyjną na rynku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI