PDCA – Cykl Deminga

PDCA (Plan, Do, Check, Act) – inaczej cykl Deminga, to zobrazowany sposób działania, który pozwala nam na ciągłe doskonalenie, ciągłe wyłapywanie błędów czy marnotrawstw w naszej pracy i znajdowanie rozwiązań problemów. Podstawa rozwiązywania problemów w Kaizen. Składa się z 4 etapów: Zaplanuj – Wykonaj – Zbadaj – Zastosuj.

Zaplanuj (Plan) poprawy działań. Koncentracja na tym co nie funkcjonuje prawidłowo. Opracowanie pomysłów, które mogą ten problem rozwiązać.

Wykonaj (Do) – Wprowadzenie zaplanowanych zmian w ramach eksperymentu, testu.

Sprawdź (Check) – Analiza wyników, czy prowadzony eksperyment przyniósł oczekiwane rezultaty czy nie. Jeżeli to potrzebne należy wykonać kolejny test i walidacje produktu lub procesu zanim stwierdzimy, że zmiana przynosi pozytywny skutek.

Działaj (Act) – wprowadzenie zmian w produkcji, jeśli eksperyment był udany.

Po zakończeniu cyklu PDCA można rozpocząć kolejny zaczynając od P-Planuj. Jeżeli jednak faza C wykazała, iż eksperyment nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, to należy pominąć etap A i opracować nowy plan. Aż do rozwiązania problemu.
Podstawową zasadą PDCA jest iteracja – raz potwierdzona (lub odrzucona) hipoteza, po ponownym przeprowadzeniu cyklu przyczynia się do dalszego rozszerzenia wiedzy. Powtarzanie cyklu PDCA może przybliżyć nas do celu, zazwyczaj poprawiając działanie i wynik.
PDCA powinien być implementowany w sposób iteracyjny, spiralnie poszerzając wiedzę systemu, jednocześnie zbliżając się do celu z każdym kolejnym przejściem cyklu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI