Redukcja kosztów

Kontrola kosztów (kontroling kosztów, controlling kosztów, zarządzanie kosztami, redukcja kosztów) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Kontrola kosztów to proces, który jest elementem sterowania ekonomicznego, mający na celu regulację wielkości ekonomicznych na podstawie wartości wzorcowych.
Kontrola zaczyna się od identyfikacji kosztów i wyceny, czy są uzasadnione i czy przedsiębiorstwo jest zdolne do ich utrzymania; czy nie występuje zjawisko marnotrawstwa środków. Potem, jeżeli to konieczne, następuje poszukiwanie możliwości obcięcia kosztów. Kontrola kosztów obejmuje zarządzanie takimi rodzajami kosztów jak wydatki na telefon, Internet, media czy też wynagrodzenia pracownicze i usługi świadczone na zasadach outsourcingu.
Proces kontroli kosztów składa się z etapów:
1. Ustalenie wartości wzorcowej – w oparciu o stan wiedzy dotyczący czynników procesów wytwarzania (koszty materiałów, robocizny i koszty ogólne), w celu ustabilizowania kosztów w przedsiębiorstwie, aby były jak najbliższe kosztom wzorcowym.
2. Pomiar wartości realnej – powstaje dzięki stosowaniu systemu rachunkowości, który ma ściśle określone cechy.
3. Porównanie rezultatu pomiarów z wartością wzorcową – jest istotą kontroli kosztów. Stosuje się go, aby otrzymać zarys sytuacji panującej w przedsiębiorstwie.
4. Ustalenie przyczyny powstania odchyleń – po stwierdzeniu wystąpienia różnicy. Koncentrujemy się na odchyleniach znaczących i określamy które z czynników spowodowały te odchylenia.
5. Działania modyfikujące – na podstawie wcześniej sporządzonej analizy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI