Chat with us, powered by LiveChat

Czynności w procesie a wartość dodana

26-03-2014

« wróć
Czynności w procesie a wartość dodana

Z ostatniego raportu Instytutu Gallupa wynika, że tylko co ósmy pracownik jest zaangażowany w pracę czerpiąc przy tym satysfakcję, a tym samym gwarantując rozwój firmy.

Na podstawie raportu możemy wyodrębnić trzy rodzaje pracowników.

Pierwszą, niewielką grupę określaną jako „zaangażowani w pracę” stanowi jedynie 13% pracowników, którzy deklarują , iż pracują z pasją i czerpią z niej radość. Dzięki swojemu zaangażowaniu należą oni do osób najbardziej cenionych i przyczyniających się do rozwoju firmy.

Do grupy drugiej należy zdecydowana większość respondentów (63%). Osoby te opisywane jako „niezaangażowani w pracę” jak podają autorzy raportu, nie wkładają energii i pasji w pracę, czekając na zakończenie dnia.

Znaczna część badanych (24%) określona jest jako osoby nie tylko niezadowolone ze swojej pracy, ale również nieukrywające tego faktu przez innymi pracownikami. Możemy jedynie wyobrazić sobie jaki wpływ taka postawa ma na pozostałą część zespołu.

Należałoby jednak postawić pytanie, czy osoby z tej małej grupy, które są zaangażowane w pracę skupiają się jedynie na dodawaniu wartości?

Z naszego doświadczenia wynika, że wszyscy  pracownicy koncentrują się na dodawaniu wartości przez 30-40% swojego czasu pracy.

Czy wiemy dokładnie które czynności naprawdę dodają wartość?

Podstawą metodologii Lean Management jest skupienie się na procesie i określenie, które jego etapy tworzą wartość dla klienta.

Wartość dodaną z czynności wykonywanych przez nas na co dzień wskazuje to, za co klient jest gotowy zapłacić. Pozostała część to marnotrawstwo. Dlatego tak ważne jest by skupić się na doskonaleniu tych działań operacyjnych, które stanowią wartość dodaną poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa z procesów. Dzięki lepszej organizacji jesteśmy w stanie zagwarantować usprawnienie pracy, a tym samym zwiększyć efektywność działalności firmy. Wizja, kierunek i cele strategiczne firmy powinny być dokładnie opisane, sparametryzowane i skaskadowane na całą organizację tak, by każdy członek firmy wiedział w jakim kierunku podąża.

Warto jednak zauważyć, że Lean opiera się w głównej mierze na rozwijaniu wszystkich pracowników firmy, ich właściwej postawy oraz  kreatywnego nastawienia do rozwiązywania problemów.

Ważnym elementem, który umożliwi powodzenie transformacji jest świadomość, że nawet najlepszy manager czy zarząd nie jest w stanie dokonać tego sam. Sukces gwarantuje jedynie zaangażowanie wszystkich ludzi pracujących w firmie w poszczególne etapy budowania Kultury Lean – Kultury Ciągłego Doskonalenia. Posiadanie zespołu ludzi stale ulepszających swoje środowisko pracy, dzielących się wiedzą i wspólnie rozwiązujących problemy, a co najważniejsze identyfikujących się z organizacją zapewni nam stały rozwój i wzrost konkurencyjności na rynku. Zdobycie przewagi poprzez wykorzystywanie „świadomego przywództwa” opierającego się na upełnomocnieniu zespołu przy jednoczesnym okazywaniu mu stałego wsparcia rozwojowego i monitoringu wyników, gwarantuje nie tylko rozwój, lecz pełne poparcie pracowników i ich zaangażowanie w we wspólne budowanie przyszłości firmy.

Pozostałe newsy

Zamknij