biuro

PROGRAM LEAN 3D

min. 20% wzrost efektywności procesów biznesowych w 6 miesięcy

Bezpłatna konsultacja

Kluczowe cele i korzyści:

 • Dowiesz się o aktualnych problemach oraz ograniczeniach uniemożliwiających realizację zakładanych celów biznesowych
 • Otrzymasz rekomendacje w zakresie wzrostu efektywności procesów w oparciu
  o zebrane fakty i dane
 • Oszacujemy potencjał wzrostu organizacji wraz z przełożeniem rekomendacji na wynik biznesowy organizacji – wpływ na P&L
 • Zaimplementujemy rozwiązania w trzech płaszczyznach: struktury organizacyjnej, procesów oraz standardów pracy
 • Implementacja Quick Wins oraz doskonalenie procesów biznesowych w oparciu o techniki Lean
 • Przygotujemy zespół do dalszej samodzielnej pracy na doskonaleniem organizacji
 • Mierzalne i trwałe wyniki biznesowe – wzrost efektywności procesów biznesowych, obniżenie kosztów operacyjnych, jakości oraz terminowości procesów
 • Rezultaty finansowe widoczne w rachunku zysków i strat
JAK BĘDZIEMY WSPÓŁPRACOWAĆ
W RAMACH PROGRAMU LEAN 3D

Etap 1: Diagnoza Stanu Obecnego – określony potencjał do wzrostu efektywności  

Czas trwania: 2-4 tygodnie

 

Kompleksowa diagnoza organizacji, dzięki której poznasz potencjał do wzrostu efektywności realizowanych procesów biznesowych. Dzięki analizie, dowiesz się jakie są ograniczenia oraz wąskie gardła, które uniemożliwiają realizację zakładanych celów biznesowych. Uzyskasz wiedzę na temat obszarów, na których powinna koncentrować się organizacja, aby maksymalizować efekty biznesowe.

 

 • Diagnoza kosztów bazowych
 • Diagnoza zdolności operacyjnej
 • Diagnoza poziomu jakości

 

Etap 2: Dopasowanie – Implementacja Quick Wins

Czas trwania: 4-6 tygodni

 

Opracowanie operacyjnych kierunków rozwoju dla procesów objętych analizą. Wartościowanie oraz priorytetyzacja inicjatyw, których implementacja w krótkim okresie czasu przyniesie największe efekty dla organizacji. Realizacja prac, mających na celu zapewnienie obniżenie bazy kosztowej realizowanych procesów biznesowych.

 

 • Dostosowanie kosztów bazowych
 • Utrzymanie zdolności operacyjnej
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej

 

Etap 3: Doskonalenie – Zapewnienie doskonałości operacyjnej

Czas trwania: 16-24 tygodnie

 

Ciągłe doskonalenie procesów oraz ich standaryzacja za pomocą technik Lean. Na tym etapie zostaną wypracowane rozwiązania oraz nowe standardy pracy, które pozwolą na dalszy wzrost efektywności, jakości oraz terminowości realizowanych procesów. Podstawowym elementem prac będzie przygotowanie pracowników do dalszej samodzielnej pracy nad doskonaleniem organizacji.

 

 • Doskonalenie procesów
 • Rozwój kompetencji
 • Stabilizacja procesów
Zrozumienie strategii i wyzwań
Audyt Strategii Lean
Wypracowanie podejścia do transformacji
Plan na warunki docelowe
Nadanie sensu istnienia
Zbudowanie poczucia przynależności
Wpływ i odpowiedzialność
Świadome przywództwo
Świadome zarządzanie
System ciągłego doskonalenia
Zrozumienie strategii i wyzwań
Audyt Strategii Lean
Wypracowanie podejścia do transformacji
Plan na warunki docelowe
Nadanie sensu istnienia
Zbudowanie poczucia przynależności
Wpływ i odpowiedzialność
Świadome przywództwo
Świadome zarządzanie
System ciągłego doskonalenia
Nasi klienci:
Referencje naszych klientów
Dalida Gepfert
Dyrektor Generalny Veolia Energia Poznań S.A.

Efekty współpracy przekroczyły nasze oczekiwania. Zaangażowanie, zorientowanie na istotne wyzwania klienta, umiejętność budowania relacji, inspirowanie do kwestionowania status quo oraz poszukiwania odpowiedzi i skutecznych rozwiązań, wspieranie managerów i zespołów projektowych to zdecydowane atuty Leanpassion.

Mirosława Podszucka
Dyrektor Zakładu Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Wspólna praca naszego zespołu i ekspertów Leanpassion już po 8 miesiącach przyniosła wzrost produktywności o 26%. Wymiernymi efektami jest także wzrost poziomu obsługi klienta OTIF oraz poprawa wskaźnika OEE. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami – udoskonalając je, a jednocześnie rozwijają własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji

Krzysztof Krauze
p.o. Prezesa Zarządu Intrum Justitia Sp. Z o.o.

Firma Leanpassion So. Z o.o. potwierdziła, że jest kompetentna i godna zaufania, dlatego w pełni rekomendujemy firmę Leanpassion jako profesjonalnego partnera w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Poznaj inne usługi
z kategorii Transofrmacje
5 kroków_1
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Komunikacja strategii i kaskadowanie celów
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Performance Management System
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
Bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą